Regeringen har i dag fremlagt deres erhvervs- og iværksætterudspil, som skal styrke det danske erhvervsliv. Lad os lige tage et kig på, hvad udspillet kan komme til at betyde for danske startups.

Her til formiddag fremlagde regeringen sit erhvervs- og iværksætterudspil, som indeholder 22 initiativer der frem mod 2025 skal styrke erhvervsliv og iværksættere for 12 milliarder kroner.

Udspillet blev fremlagt af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), finansminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) på et pressemøde hos Trustpilot – så var techstartup-vinklen ligesom sat fra start.

”Regeringen ønsker at styrke de mange nye og mindre virksomheder, som skal være med til at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Med udspillet giver vi de små og mellemstore virksomhed bedre mulighed for at rejse kapital til at vokse sig store, og vi investerer i digitaliseringen, så danske virksomheder bliver digitale frontløbere,” siger erhvervsministeren Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

De bedre muligheder for at rejse kapital – også for unoterede virksomheder – skal især skabes ved at gøre det nemmere for flere danskere at investere opsparingen i virksomheder.

“Små og mellemstore virksomheder er afhængig af, at der er en stærk investor- og aktiekultur her i Danmark, der gør det muligt at rejse kapital til vækst. Derfor er vi nødt til at få skabt en bedre og bredere aktiekultur. Vores ambition er, at alle danskere skal have mulighed for at blive medejere af virksomheder. Aktier skal blive folkeje, så Hr. og Fru Danmark har interesse i, at det går godt for danske virksomheder, og at man har del af dem ved investering,” sagde Brian Mikkelsen under pressemødet.

Vi har her fremhævet tre af de punkter, som kan få stor betydning for danske startups, hvis udspillet vedtages:

1) Fradrag for investeringer i startups

At der mangler risikovillig kapital til danske startups bliver ofte italesat som en af de største udfordringer for at få gang i de helt store væksteventyr. Det vil regeringen forsøge at løse ved at indføre et “investorfradrag”, så privatpersoner der investerer i små- og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede, kan spare lidt på skatten.

Konkret lyder forslaget på, at halvdelen af investeringer op til 200.000 kroner kan fradrages i første omgang – senere skal grænsen hæves til halvdelen af 400.000 kroner.

Forslaget gælder både investeringer direkte i unoterede aktier og gennem fonde der investerer i unoterede aktier.

2) Flere medarbejderaktier som løn

Mens der i USA nærmest rutinemæssigt udbetales medarbejderaktier til tidlige medarbejder i tech-startups, har de nuværende og mere komplicerede skatteregler sat en stopper for, at det for alvor har fået fat herhjemme. Det forsøger det nye udspil at løse.

I dag kan 10 procent af en medarbejders løn udbetales skattefrit som medarbejderaktier – aktierne beskattes først som aktieindkomst den dag de sælges. Med det nye udspil skal det hæves til 20 procent for alle virksomheder.

Mere interessant er det dog, at udspillet vil hæve grænsen til 100 procent for mindre virksomheder i vækst. Det kan altså blive nemmere at tilbyde en konkurrencedygtig løn i form at medarbejderaktier til den CTO, man forsøger at lokke med i projektet, når ikke lige cashflowet tillader at lange nok kolde kontanter over bordet.

3) Aktiesparekonto skal gøre investering allemandseje

Sverige har fra 2014-2016 børsnoteret 35 gange så mange mindre virksomheder som Danmark. Derfor vil regeringen kopiere et svensk initiativ, der i det nye udspil kaldes en “aktiesparekonto”, som skal sætte gang i danskernes aktielyst.

Kontoen har til formål at gøre det nemmere for privatpersoner at investere op til 500.000 kroner i aktier. Kontoen skal fungere som en almindelige bankkonto, hvor der kan stå op til 500.000 kroner, som kan investeres i aktier. Skatten på kontoen ligger på 1,25 procent af depotet på kontoen.

Ideen er rent copy/paste af den svenske “investeringssparkonto”, der siden 2012 har fået en million svenskere til at investere i virksomheder.