Corona og lockdowns var ikke så hårdt mod dansk iværksætteri, som man kunne frygte. Men på trods af relativ få konkurser og mange nystartede virksomheder, opfordrer Dansk Industri politikerne til at hæve ambitionsniveauet når det kommer til rammerne for iværksætteri.

Man skulle umiddelbart tro, at 2020 rimer på konkurser og en nedgang i nystartede virksomheder. Men sådan har det forgangne år langt fra set ud. 

Nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian viser, at der har været færre konkurser i 2020 sammenlignet med 2019. Helt præcist har der været et fald på 35 procent. Samtidig har fjerde kvartal af 2020 budt på 25 procent flere nystartede virksomheder end samme kvartal året før. 

Ifølge Bo Rasmussen, nordisk salgsdirektør hos Experian, er grunden til opstarten af de mange nye virksomheder i 2020 en kombination af iværksættere, der vil på markedet med nye produkter, og danskere, som har mistet deres job og efterfølgende er startet op selvstændigt. 

“Det ser ud til, at de danske virksomheder generelt har formået at være særdeles innovative under de forhold, som blev budt dem i 2020. Og nytænkning har helt sikkert også været et nøgleord for de mange nye iværksættere. Det forunderlige ved en krise er jo, at det skaber en masse nye dynamikker og lommer i markedet, som kan udnyttes til at grundlægge en profitabel succesvirksomhed,” siger Bo Rasmussen. 

Bo Rasmussen påpeger også, at 2020 har været et særdeles godt år for webshops, da nedlukningerne har tvunget handlen fra fysiske butikker over på nettet. 

DI nedsætter advisory board

På trods af de forholdsvis gode iværksætternyheder der kom ud af 2020, efterlyser erhvervsorganisationen Dansk Industri en politisk handleplan, som skal gøre Danmark til et “paradis for iværksættere.”

“Det er helt vildt, at vi mere end ti år efter finanskrisen aldrig er kommet tilbage fra det dyk, vi så i etableringen af nye virksomheder. Med 2021 og vaccinen har vi endelig taget fat på slutfasen af coronakrisen, og derfor er det også det helt rigtige tidspunkt at sætte nogle langt højere ambitioner for dansk iværksætteri,” siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør for DI. 

I den forbindelse har DI nedsat et advisory board, bestående af 15 iværksættere, investorer og eksperter, som skal komme med forslag til, hvordan det kan blive nemmere at starte virksomhed, få den til at trives og ultimativt blive til en højvækstvirksomhed. 

“Det vil altid være forbundet med en risiko at starte virksomhed, men vi skal sørge for, at unødvendige bump ikke står i vejen for iværksætterens succes. Helt konkret bør målsætningen være, at vi skal have flere nystartede virksomheder end før finanskrisen, og at de skaber højere vækst og flere job i hele landet,” udtaler Lars Sandahl Sørensen. 

Adgang til kapital og kompetencer samt en kommercialisering af forskning er alle barrierer, som kan bremse udviklingen af et godt iværksættermiljø, mener DI. Derfor kommer erhvervsorganisationen i den nærmere fremtid også med en række forslag, som skal forbedre iværksætternes vilkår og puffe til udviklingen af grønne og bæredygtige teknologiske løsninger. 

Forventer konkurser i 2021 

Det er dog ikke sikkert, at de pæne tal for konkurser og iværksættere fra 2020 fortsætter ind i 2021. 

“Der er efter alt at dømme fortsat mange virksomheder, der bliver holdt kunstigt i live af de hjælpepakker, som det offentlige har hjulpet erhvervslivet med. Blandt andet blev en del betalinger til det offentlige udskudt i foråret 2020, men i løbet af foråret i år ser det ud til, at virksomhederne skal betale, og det kan måske være det vindpust, der vælter læsset for mange af de mest sårbare virksomheder,” siger Bo Rasmussen.

Han påpeger dog også, at nogle konkurser vil kunne undgås, hvis bl.a. politikere og finansielle institutter sætter de rigtige rammer for de mere pressede virksomheder, indtil de er kommet på fode igen. 

En anden ydre omstændighed som også vil kunne hjælpe virksomhederne på rette kurs igen, er en forbrugsfest. Bo Rasmussen håber derfor på, at forbrugerne vil lægge en god sjat penge hos det danske erhvervsliv, når nedlukningen engang er slut og Danmark åbner op igen.