Artiklen er skrevet af Bisnode.

For at opnå succes, er det for langt de fleste virksomheder en grundlæggende forudsætning at have kendskab til kunder, adfærd og behov. Indsigtsfuld viden om kunder er særlig vigtig i forbindelse med segmentering og potentialevurdering af kunder og målgrupper og giver mulighed for at effektivisere målretningen af dine salgs- og marketingaktiviteter. Med intelligent segmentering kan du for eksempel målrette de potentielle kunder, som har størst købekraft eller ligner dine nuværende kunder mest. Vi kommer her med fire tips til, hvordan du sikrer effektiv segmentering af B2B kunder og målgrupper.

Få analyseret din kundedatabase, og indsaml ny viden om dine kunder

Kendskab til dine kunders adfærd og behov kan være af stor betydning for din virksomheds effektivitet og succes. Derfor er det også en god idé at få analyseret din kundedatabase, så du kan få indsigtsfuld viden om dine kunders egenskaber, adfærd og behov. Med intelligent segmentering kan du få specialtilpassede analyseløsninger baseret på de formål og parametre, du måtte have med din segmentering. Ønsker du for eksempel at opdele dine kunder efter bronze-, sølv- og guldkunder? Eller søger du måske at udvikle dine markedstilbud og tiltrække nye kunder? Med Bisnodes system til segmentering og markedspotentiale hjælper vi dig med at skræddersy en intelligent segmenteringsløsning ud fra dine formål, forudsætninger og behov, så I kan effektivisere arbejdsgange og nå ud til de segmenter, der er mest relevante for jer.

Effektivisér din salgsapproach med fokus på de rette kunder

For at få den bedste forudsætning for dine salgs- og markedsføringsaktiviteter, er en af de vigtigste ting, du skal mestre, målretningen. Du kan spare mange ressourcer på at sikre, at du ikke blot målretter i blinde eller foretager opkald ud fra en standard ringeliste. For mange virksomheder kan det være en fordel af finde kunder ud fra for eksempel virksomhedens geografi, branche eller antal af ansatte. Imens kan det for andre være af stor betydning, om de potentielle kunder har god kreditværdighed. Med andre ord kan du drage store fordele af at benytte dig af et system, som lader dig segmentere dine potentielle kunder ud fra særlige kriterier. Med den værdifulde viden om de potentielle kunder, kan du designe skarpe, målrettede markedsføringsstrategier på baggrund af sikre data og kundeindsigt.

Benyt smart data til at kvalitetssikre din markedsføring

Ligesom det kan bringe dig store fordele at segmentere dine kunder ud fra særlige kriterier for at effektivisere din salgsapproach, kan du med smart data også kvalitetssikre din markedsføring. Det ses desværre alt for ofte, at virksomheder forsøger at gætte sig frem til, hvordan de bedst rammer deres målgruppe, og det resulterer ofte i, at de famler i blinde. Heldigvis kan du med grundige analyser og en smart kombination af dine egne og eksterne data, skabe de helt rette forudsætninger for at effektivisere dine marketingaktiviteter og nå ud til relevante kundeemner. Med adgang til det rette data kan du for eksempel sammensætte analyser, der lader dig finde frem til de kunder, som er mest tilbøjelige til at købe dit produkt.

Segmentér din kundedatabase ud fra persontyper, og differentier din kommunikation

Med Bisnodes system til segmentering og potentialevurdering kan du danne dig et helt klart billede af hvilke persontyper, der indgår i din kundegruppe. Vi deler dine kunder op efter de 46 forskellige persontyper, som er registreret i Danmark med segmenteringsværktøjet Cameo. Med dine kunder opdelt efter persontyper får du yderst relevant indsigt i de karakteristika, de enkelte kundetyper har og dermed de bedste forudsætninger for at skabe målrettet, personaliseret markedsføring til de forskellige identificerede segmenter. Du kan læse mere om Bisnode her, hvor du også kan læse meget mere om de forskellige muligheder, der er for segmentering af dine nuværende og potentielle kunder.