7 spørgsmål til startup-ordføreren: Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige

7 spørgsmål til startup-ordføreren: Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige

@Redaktionen
Valget er lige om hjørnet. Derfor har vi bedt partiernes “techstartup-ordfører” svare på, hvilken rolle de ser startup-økosystemet spille, og hvad de vil gøre for at forbedre vilkårene. Her kan du læse, hvad Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige mener.

Lars Boje Mathiesen har siden 2019 udgjort en af Nye Borgerliges i alt folketingsmedlemmer. Han er uddannet folkeskolelærer og har tidligere siddet i byrådet i Aarhus for Liberal Alliance.

Lars Boje Mathiesen udover medlem af folketinget for Nye Borgerlige også erhvervsordfører for partiet.


 Læs, hvad de øvrige startup-ordførere mener her.


– Hvor vigtigt er startup/scaleup-økosystemet for Danmark?

I Nye Borgerlige mener vi, at startup-miljøet og økosystemet er afgørende for det danske samfund. Det er iværksætterne i dag, som er morgendagens koncerner. Med succesfulde, rentable iværksættervirksomheder skabes store værdier, som kommer alle i samfundet – såvel ejere, som medarbejdere, som kunder og øvrige borgere – til gode.

Et samfund, som ikke understøtter de miljøer, er et samfund, som dræber gåsen, som lægger de gyldne æg.

– Hvad ser du, som den vigtigste indsats i politisk kan gøre for danske tech-iværksættere?

Først og fremmest sikre vedvarende fokus på høj kvalitet i danske IT-uddannelser, således kompetencer og fællesskaber opbygges.

Det næste er at forenkle skattesystemet. Nye Borgerlige ønsker at sanere offentlige subsidier og erhvervsstøtte – som er overførselsindkomster til erhvervslivet – og bruge de frigjorte midler på at sænke selskabsskatten fra de nuværende 22 til 15 pct. Herudover vil Nye Borgerlige lette aktie- og kapitalindkomstskatten, så vi går fra 8 forskellige satser til én, flad sats på 25 pct.

Det vil gøre det lettere at rejse kapital, hvis man ønsker at kaste sig ud i et iværksætterprojekt. Vi ønsker også at indføre mulighed for at tilbageføre underskud (såkaldt »carry-back«) uden tidsbegrænsning, således at underskud i ét år kan modregnes i overskud fra tidligere år (dvs. udbetaling af for meget betalt skat).

Der ligger et stort potentiale i at få flere kvinder til at springe ud i livet som iværksætter. Nye Borgerlige vil have, at iværksættere på fuldtidsbarsel skal have lov til at arbejde op til fem timer om måneden uden modregning, så iværksættere ikke føler, de gør noget ulovligt, hvis de eksempelvis ringer til revisoren. Vi ønsker også, at nye iværksættere nemmere skal kunne få udbetalt barselsdagpenge ved at kunne benytte en referenceperiode på op til fem år.

Nye Borgerlige ønsker også at indføre mulighed for et pasningsfradrag, hvor det bliver muligt at fravælge offentlige børnepasningstilbud mod et nedslag i indkomstskattebilletten. Det kan give selvstændige mulighed for fleksibelt at indrette sig på en måde, så forældreskab og virksomhed spiller bedre sammen.

– Skal startup spille en større rolle i det offentlige – eksempelvis som leverandør ifbm. Offentlige udbud?

Absolut. Offentlige IT-projekter er berygtede når det kommer til fejleksekveringer. Der er både brug for, at den offentlige sektor har nogle dygtige IT-konsulenter, som forstår hvad der kan lade sig gøre af projekter, så ambitionerne holder sig inden for det realistiske – men der er ligeså meget brug for, at den offentlige sektor ikke selv forsøger at løfte de opgaver, men sætter dem i udbud – helst herhjemme.

Danmarks digitale førerposition bidrog til den effektive håndtering af Corona-pandemien. Danmark skal derfor fortsat være digitalt foregangsland. Det kan vi sikre ved at understøtte en velfungerende tech-sektor.

– Hvilken rolle spiller startups/scaleups i den grønne omstilling?

En helt afgørende rolle – se blot på Seaborg Technologies, der har ambitioner om at bygge godt 7.000 atomreaktorer inden 2040, der hver især har en kapacitet på 200MW. Det svarer til 1.400 store vindmølleparker.

Det er ambitioner, som kan få global betydning og kan gøre hele forskellen ift. at sikre borgerne verden over adgang til billig, ren og stabil energi. Klimaloven får ingen betydning for klimaet – det er efter vores mening snæversynet og provinsiel klimanationalisme.

Hvad der får betydning for klimaet er de løsninger, som iværksætterne udvikler, som kan hjælpe udlandet med at øge velstanden og reducere miljøaftrykket.

– Skal der gøres mere for at sikre adgang til talent – særligt indenfor det digitale felt?

Ja. Det skal være lettere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, hvis der foreligger en ansættelsesaftale og de danske skatteydere ikke hænger på regningen.

Der er også behov for at se boligmarkedet, hvor priserne er stukket af, og det er svært at finde en lejlighed. Det skyldes politisk indblanding og kontrol, som reducerer udbuddet af boliger til gavn for de få på bekostning af de mange.

– Hvad ser du som en særlig, dansk startup-styrke, og hvad vil du gøre for at udvikle den?

Vores humankapital. Det er vores protestantiske arbejdsetik, som sikrer, at vi er pålidelige, flittige, opfindsomme og samvittighedsfulde medborgere og dermed også værdifulde medarbejdere. På den måde besidder danskerne ”overlegen” humankapital.

Kvaliteten i de danske uddannelser er til gengæld haltende, især inden for den almene dannelse. Vi tilbringer for lang tid på skolebænken og lærer for lidt.

– Hvilket dansk tech-startup gør dig begejstret og hvorfor?

Seaborg Technologies – pga. de globale ambitioner og de stærke værdier, som projektet bygger på.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY