Dagpengereform, dagpenge

Dagpengereform favner fremtidens arbejdsmarked

Dagpengereform favner fremtidens arbejdsmarked

@Redaktionen

Med den nye dagpengereform skal systemet i højere grad være for alle. Utidssvarende optjeningsprincipper afskaffes sammen med skønsmæssige vurderinger, og de komplicerede ophørsregler forenkles siger administrerende direktør i Ase.

Selvstændige, iværksættere og freelancere kan glæde sig over, at en ny dagpengereform torsdag blev aftalt på Christiansborg. Den er et opgør med den hidtige forskelsbehandling mellem selvstændige og lønmodtagere.

Hos landets største a-kasse for selvstændige, Ase, er det gode nyheder:

”Der er god grund til at glæde sig over aftalen, for det er lykkedes at finde en dagpengemodel, der favner udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked. Dagpengesystemet bliver i højere grad nu for alle, uanset om de er lønmodtagere, freelancere eller selvstændige. Med det nye system øges gennemskueligheden og dermed retssikkerheden for den enkelte. Skønsmæssige vurderinger er væk, komplicerede ophørsregler forenkles og utidssvarende optjeningsprincipper for selvstændige afskaffes. Det har vi efterlyst i mange år. Nu er det endelig en realitet,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Digitale platforme kræver nyt dagpengesystem

Fremover vil alle arbejdsindkomster kunne lægges sammen, hvor det førhen var vanskeligt for selvstændige, iværksættere og freelancere at opnå samme dækning som lønmodtagere, hvis de mistede deres job. Derudover vil det blive lettere for selvstændige at dokumentere ophør af virksomhed ligesom det bliver muligt at starte virksomhed på dagpenge og fortsætte hobbyvirksomhed i perioden.

”Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked er helt nødvendigt. Udviklingen er allerede i gang. Flere og flere danskere mærker allerede, hvordan faste job afløses af kontraktforhold, og særligt de unge veksler mellem flere arbejdsgivere og ansættelsesformer på samme tid. En virkelighed, der forstærkes af den teknologiske udvikling. Udenlandske servicetjenester som Experfy, Clarity, TaskRabbit og Upwork er eksempler på en eksplosiv udvikling, hvor opgaver og arbejdskraft udbydes på digitale platforme. For mange arbejdstagere er det allerede virkeligheden,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Og det er netop den økonomisk usikre fremtid, der er en af de største barrierer for entreprenante danskere, der vil oprette egen virksomhed, siger Karsten Mølgaard Jensen, men vi har brug for, at de tør hoppe ud i det.

“Iværksættere skaber arbejdspladser over hele landet, og idérigdom, innovation og virkelyst er nødvendigt, hvis vi skal klare os i den internationale konkurrence. Derfor er et retfærdigt dagpengesystem, som politikerne nu er enedes om, vigtig iværksætterpolitik,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

“En bred og vigtig aftale”

Aftalen tager afsæt i affrapporteringen fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet, hvor arbejdsmarkedets parter har deltaget, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

“Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en bred og vigtig aftale på plads om dagpengesystemet for fremtidens arbejdsmarked. Vi går en fremtid i møde, hvor fleksibilitet er nøgleordet, hvis vi skal gribe de nye muligheder, der udspringer af den teknologiske udvikling. Mange vil blive beskæftiget på nye måder, fordi det kan give større fleksibilitet, men også flere muligheder i arbejdslivet. Derfor er det helt afgørende, at vores dagpengesystem kan favne det. Alle skal have tryghed, hvis de mister deres job – uanset hvordan de er beskæftiget. Med aftalen i dag har vi taget et vigtigt skridt til at ruste os til fremtidens arbejdsmarked,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen vil i starten af næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der udmønter aftalen med henblik på, at de nye regler kan træde i kraft 1. juli 2018.

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste