Regeringens digitale vækstpanel har afleveret 33 anbefalinger inden for fire områder. De skal sætte kursen for det digitale Danmark. Nu er det op til regeringen at gøre visioner til virkelighed.

”Den digitale transformation er i fuld gang, og vi har et godt udgangspunkt i Danmark for at gribe mulighederne og udnytte vores digitale styrkepositioner. Men det kræver, at vi er proaktive, for hvis vi ikke handler hurtigt nok, risikerer vi at miste arbejdspladser og konkurrenceevne. Anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel  favner bredt og udstikker en ambitiøs kurs for at udvikle og styrke Danmark som en digital frontløber til gavn for det danske samfund og alle danskere.”

Sådan siger formanden for Digitalt Vækstpanel, Niels B. Christiansen. Vækstpanelet har netop afleveret deres 33 anbefalinger til regeringen. De skal være med til at sætte kursen for det digitale Danmark, så alle kan være med til at bidrage til udvikligen, som kræver både en klar vision og en ambitiøs indsats.

Erhvervsministeren vil lancere en samlet strategi

”Jeg deler Digitalt Vækstpanels ambitionsniveau om, at Danmark skal være en digital frontløber, som er blandt de hurtigste og dygtigste til at tage ny teknologi til os, og hvor vi samtidigt får alle danskere med. Nu er det regeringens tur til at gøre panelets vision til virkelighed. Derfor vil vi til efteråret lancere en samlet regeringsstrategi for Danmarks digitale vækst på baggrund af panelets anbefalinger,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

De 33 anbefalinger ligger inden for fire områder for at give det danske samfund de bedst mulige rammer for at udnytte, hvad Vækstpanelet kalder den nye digitale virkelighed: Digitale kompetencer til alle, et attraktivt digitalt vækstmiljø med proaktive rammer for digitalisering og digital ansvarlighed og begejstring.

Her anbefaler panelet, at optaget på de såkaldte STEM-uddannelser øges og at informatik indføres som obligatorisk fag. De anbefaler etableringen af en international hub inden for AI, IoT og Big data, at der bør udvikles og implementeres et smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier og forretningemodeller samt at der skabes et vedholdende fokus på digitalisering gennem et årligt digitaliserings-topmøde.

Anbefalingerne skal give gevist for både borgere, samfund og virksomheder

For at realisere visionerne har panelet også identificeret tre målsætninger for at gøre Danmark til digital frontløber. De lyder, alle borgere skal have del i gevinsterne ved digitalisering, erhvervslivet skal frigøre vækstpotentialet og SMV’erne skal have et digitalt løft og gode digitale rammer skal fremme den digitale omstilling.

Anbefalingerne, de fire indsatsområderne og de tre målsætningerne skal danne fundamentet for realiseringe af visionen som slutteligt skal ende ud i forbedret livskvalitet og nye, gode jobs, en bæredygtig vækst og værdiskabelse i samfundet og en øget produktion og innovation i de danske virksomheder.

”Den digitale fremtid rummer mange muligheder, som vi skal være klar til at gribe. Vi skal være den mest teknologiparate befolkning med højt vidensniveau og stor fleksibilitet, så vi bedst kan gribe mulighederne. Her spiller et uddannelsessystem og forskning i verdensklasse en helt central rolle. Digitalt Vækstpanels anbefalinger er et vigtigt indspark i arbejdet med at fastholde os i den digitale front, og jeg glæder mig til at se nærmere på dem,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Se alle de 33 anbefalinger her.