Dansk Industri ser sportsteknologi som en dansk styrkeposition: ”Vi kan noget specielt her”

Dansk Industri ser sportsteknologi som en dansk styrkeposition: ”Vi kan noget specielt her”

Klassiske erhverv har også muligheden for at udnytte den hastige vækst indenfor sportstech: ”Nogle virksomheder er allerede lykkes – fx DLF der laver frø. De har traditionelt set leveret frø til marker, men de så et marked til fodboldbaner. Så de har gjort noget af det, vi formentlig kommer til at se andre klassiske virksomheder gøre også,” siger Jens Holst-Nielsen, Underdirektør i Dansk Industri.

Sportstech boomer på globalt plan, men Danmark sidder med en særligt stærk hånd, når det handler om at kapre internationale markedsandele på området, mener Dansk Industri og Industriens Fond.

Sportstech boomer på globalt plan, men Danmark sidder med en særligt stærk hånd, når det handler om at kapre internationale markedsandele på området, mener Dansk Industri og Industriens Fond.

Nye teknologier ændrer måden vi dyrker og forbruger sport og motion på. Og det er ikke bare godt for sporten og atleterne. Hos Dansk Industri ser man også konturerne af en rigtig god forretning for Danmark.

”Vi synes, det er et super spændende område. Det kan gå hen og bliver en ny styrkeposition for Danmark,” siger Jens Holst-Nielsen, Underdirektør i Dansk Industri, og fortsætter:

Jens Holst-Nielsen, Underdirektør i Dansk Industri.

”Vores klassiske styrkepositioner som design, grønne teknologier og life science har vi jo fået, fordi vi har nogle komparative fordele i forhold til andre lande. Og de fordele kan vi også se på sportstech-området. Vi kan noget specielt her.”

For at styrke områder har Dansk Industri kastet sig over sportstech som partner i DIF Innovation Lab sammen med DIF og Dansk Design Center. Og målet er egentlig meget simpelt: At skabe vækst og større beskæftigelse i sportstech-industrien.

Styrkeposition med særlig trumf

Lige nu er sportstech en branche, der boomer på verdensplan. I 2018 blev industrien værdisat til 27,5 milliarder dollars globalt, og den forventes at vokse til 93,8 milliarder dollars i 2027. Det viser en rapport udarbejdet af revisionskæmpen KPMG.

Mens Jens Holst-Nielsen fremhæver danske virksomheders generelle innovationskraft, vilje og eventyrlyst, som stærke kort på hånden i den internationale konkurrence, ser han en særlig trumf på sportstech-området:

”Kombineret med en meget velorganiseret idrætsverden i Danmark, som kan stille test-faciliteter og data til rådighed for de virksomheder, der vil udvikle produkter mod sportens verden, har vi en kæmpe fordel, der kan give os en god markedsandel af det her globalt voksende marked,” siger han.

Han ser en stor velvillighed blandt både foreningsidrætten og idrætsforbund til at gå i dialog med erhvervslivet. Og den udbredte samarbejdskultur gælder både nye tech-startups og etablerede virksomheder, som gerne vil bevæge sig ind i sportens verden.

”Mange af de klassiske erhverv har jo også forgreninger ind i sportens verden – eller har i hvert fald potentiale til at få det. Klassiske fødevareproducenter begynder at lave funktionelle produkter rettet mod atleter, og sundheds-, tøj- og modeindustrien har gjort det samme. Det er et hurtigtvoksende marked, som klassiske industrier også kan tappe ind i,” siger han.


FAKTA: DIF Innovation Lab

  • Målet er projektet er at styrke vækst og beskæftigelse i danske virksomheder og dansk idræt ved at understøtte udviklingen af nye innovative produkter, løsninger og services til sportsindustrien.
  • – Bag projektet står DIF, Dansk Industri og Dansk Design Center. Projektet er støttet med 9,9 mio. fra Industriens Fond.

Globalt udsyn nu

Danmark har allerede stærke sportsorganisationer, en digital befolkning og en række sportstech-virksomheder som har vist, hvor stort potentialet faktisk er.

Samles indsatsen på tværs af spillerne mod et globalt udsyn, står Danmark stærkt i den internationalle konkurrence. Og det er netop en af grundene til, at Industriens Fond har støttet DIF Innovation Lab med 9.9 million kroner.

“Det internationale sportsmarked er i vækst, og den bølge skal vi ride med på. Mange andre lande investerer i iværksættermiljøer indenfor sport, og vi skal målrette vores indsats, hvis vi skal have en bid af kagen,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, og fortsætter:

“Med DIF Innovation Lab vil vi styrke økosystemet indenfor sportstech, og dermed sikre et attraktivt miljø for produktudvikling og eksport. Dette for eksempel ved at indgå partnerskaber med aktører indenfor idræt, erhverv og viden for på den måde at skabe en bred forankring i idrættens verden, mobilisere erhvervspartnere og styrke adgang til risikovillig kapital, testfaciliteter og studerende.”

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste