Der er et kæmpe grønt potentiale i omstillingen af landbruget, mener danske Agreena, der står bag en ny CO2-platform rettet mod landmænd. Nu har virksomheden lukket en større investeringsrunde anført af bl.a den svenske venturefonde Kinnevik og Vækstfonden.


Omstillingen af landbrugssektoren bliver afgørende, hvis vi skal nå klimamålene i Paris-aftalen. Derfor står den danske iværksættervirksomhed Agreena bag en platform, der giver landmænd mulighed for at sælge CO2-certifikater ved at omlægge til klimavenlige dyrkningsmetoder.

Og det koncept er ikke gået ubemærket hen. I en større investeringsrunde har virksomheden netop hentet 150 millioner kroner fra den svenske venturefond Kinnevik, Vækstfonden, Giant Ventures og private investorer.

“Agreena er dybt forankret i langbruget og har en tæt relation til landmændene. Koblet med en stærk digital tilgang er vores mission, på lige fod med vores investorer, at nedbryde barrierer for landmænd, så de får bedre mulighed for at foretage klimavenlige investeringer. Landbruget rummer store grønne potentialer, og derfor er vi rigtig glade for, at vi med denne investeringsrunde får mulighed for at bidrage yderligere til den grønne omstilling og hos endnu flere landbrugsvirksomheder,” fortæller Simon Haldrup, medstifter af & CEO hos Agreena.

Landbruget rummer et stort grønt potentiale

På Agreenas platform er salget af certifikater også muligt. På den måde kan virksomheder og institutioner købe CO2-certifikater fra landbrug rundt omkring i hele Europa.

Og det er særligt den kombination af et stærkt forretningspotentiale og solide bæredygtige effekter, der har fået de forskellige investorer med ombord.

”Landbrugssektoren står for en stor del af verdens samlede CO2-udledning, og her er der stort potentiale for at opnå grønne effekter. Agreena tager fat om en af kerneproblematikkerne i et grønnere landbrug: Hvordan vi skaber en mere bæredygtig produktion. Hvis vi skal imødegå fremtidens klimaudfordringer, er fødevareproduktion en af de vigtigste fokusområder. I Vækstfonden vil vi gerne bidrage til innovative løsninger med solidt forretningspotentiale, der samtidigt bidrager til klima og miljø – det er Agreena et godt eksempel på,” fortæller Eric-Alan Rapp, partner i Vækstfondens afdeling for direkte investeringer.

Det seneste år har danske Agreena firedoblet antallet af ansatte, udvidet sit lederteam og øget tilstedeværelsen på otte strategiske markeder på tværs af Europa, herunder Storbritannien.