Ekspertpanel: Hvordan udklækker vi flere succesfulde startups fra universiteterne?

@Redaktionen

Artiklen er lavet i samarbejde med ‘Stibo Accelerator’ og ‘Fonden for Entreprenørskab’ – to af de partnerne, som har gjort magasinet ‘From University to Unicorn 2021’ muligt. Du kan læse hele magasinet online her.


Alle vil gerne have flere af de succesfulde, hurtigtvoksende startups, som bliver bygger ovenpå den guldgrube af forskning, som de danske universiteter løbende genererer.

Men hvordan gør man det? Og hvad betyder det, for det etablerede erhvervsliv?

Vi har spurgt fire eksperter – inlusiv nogle af de partnere, som har gjort “From University to Unicorn” muligt.


Karsten Dehler – Direktør, Stibo Accelerator

Hvordan får vi i højere grad omdannet viden fra universiteterne til nye, succesfulde virksomheder?

Ved i første omgang at invitere studerende ind i det etablerede erhvervsliv og lade dem arbejde på cases fra ”den virkelige verden”, der bringer deres teoretiske ballast i spil, og tvinger dem til at tænke i innovative løsninger. Vel at mærke løsninger, som kan fungere ude i virkeligheden og ikke blot på det teoretiske tegnebræt.

Hvad vil det betyde for det etablerde erhvervsliv?

Ved bevidst at give unge talenter rammerne til at udfordre status quo tvinger virksomhederne sig selv op i gear og til ikke altid at gøre, som de plejer. Det er en unik mulighed for det etablerede erhvervsliv for at hæve blikket, så de opdager eventuelle blinde vinkler i deres eksisterende forretningsgange. Det gør, at der på en positiv måder bliver sat spørgsmålstegn ved, om vi er sikre på, vi er på vej i den rigtige retning, eller om der er potentielle nye muligheder i horisonten, som gør, at vi skal genoverveje.

Hvad er jeres rolle?

Gennem et positivt samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner er vores rolle at skabe en kontinuerlig tilgang af unge talenter til erhvervslivet samt at samarbejde bredt på tværs af de brancher og sektorer vi arbejder inden for. Vi skaber et innovativt økosystem, hvor vi åbent inviterer alle ind, der køber ind på præmissen om radikal innovation som udviklingsplatform samt en tro på, at vi lærer bedst gennem eksperimenter.


Emilie Normann, Chef for forskning, analyse og videregående uddannelser i Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagten

Hvordan får vi i højere grad omdannet viden fra universiteterne til nye, succesfulde virksomheder?

Det gør vi ved at arbejde mere sammenhængende og holistisk. Vi har nogle gode uddannelser med høj relevans og kvalitet, som ruster de studerende til at arbejde med entreprenørskab, og de skal styrkes. Samtidig er hub-miljøerne med mentorer og kontakt til erhvervslivet vigtige. Og så skal universiteterne tænke studenteriværksætterne ind i de innovationsprojekter, de i forvejen laver sammen med erhvervslivet.

Universiteterne er de oplagte steder at lære de studerende den strategiske tænkning af iværksætteri mod samfundsudfordringer som f.eks. bæredygtighed. Jeg tror faktisk ikke, vi kan lære dem det bedre andre steder.

Hvad vil det betyde for det etablerede erhvervsliv?

Fra erhvervslivet er der et stort ønske om et tættere innovationssamarbejde med universiteterne, og jeg tror iværksætteri er et godt omdrejningspunkt for det samarbejde. Jo bedre de studerende bliver til at tænke entreprenant og til at omsætte innovation til forrentningsmuligheder og løsninger, jo større værdi skaber de i virksomhederne.

Virksomhederne vil også gerne have studerende ind for at udvikle deres produkter og services som intraprenører. Den type samarbejder er vi ikke så langt med at udvikle i Danmark, men der er stor efterspørgsel, og det har potentiale til at give en stor værdi på et tidligt stadie.

Hvad er jeres rolle?

Vi har en fælles målsætning i Danmark om, at endnu flere danske unge skal være i berøring med entreprenørskab på deres uddannelse.

Som nationalt videnscenter for entreprenørskab og iværksætteri understøtter vi universiteterne i at tænke og arbejde mere entreprenant – særligt ved at styrke entreprenørskab i deres undervisningstilbud. Vi kommer både ud i flere og nye miljøer, som måske ikke har været opmærksomme på, at entreprenørskab også er relevant for dem – fx i de samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter, hvor der også er et stort potentiale.


Jasmina Pless, chef for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv

Hvordan får vi i højere grad omdannet viden fra universiteterne til nye, succesfulde virksomheder?

I Danmark bruger staten over 20 mia. kr. årligt på forskning. Der er først og fremmest behov for, at vi bygger bro mellem viden fra forskningsmiljøerne og erhvervslivet, så vi sikrer, at vores forskningsmidler også kan blive til kommercielle løsninger.

Samtidig er der behov for, at det bliver nemmere at trække et patent ud af universitetet, så det kan blive en del af en kommerciel forretningsidé. Danske universiteter er fødested for mange nye iværksætteridéer og startups. Det tager dog lang tid. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der indføres et IPR ”fast track”, der kan gøre op med de nuværende besværlige og bureaukratiske procedurer for at spinne en virksomhed ud af et universitet.

Hvad vil det betyde for det etablerede erhvervsliv?

Det er vigtigt, at det er attraktivt for danske vækstvirksomheder at forske i ny viden. Det kan skabe nye løsninger der blandt andet kan bidrage med effektivisering af vores etablerede virksomheder og CO2-reduktion på kommercielt bæredygtige vilkår.

Det etablerede erhvervsliv i Danmark er konstant i kapløb med udlandet og er afhængige af at kunne benytte ny innovation fra videnstunge spinout-virksomheder fra universiteterne for at opretholde konkurrencedygtigheden. Hvis vi er gode til at udvikle innovative startups fra danske universiteter, så vil det automatisk gavne det eksisterende erhvervsliv i Danmark.

Hvad er jeres rolle?

Dansk Erhverv arbejder hver dag for, at Danmark skal blive verdens bedste iværksætterland. I foråret udkom vi med 28 konkrete anbefalinger til, hvordan vi sikrer bedre rammevilkår for danske iværksættere. Flere af forslagene er blevet integreret i partiernes udspil til iværksætterforhandlingerne.


Rikke Lynge Storgaard, Programleder, Spin-outs Denmark

Hvordan får vi i højere grad omdannet viden fra universiteterne til nye, succesfulde virksomheder?

De danske universiteter udvikler ny viden, nye teknologier og bistår yngre forskere, som har mod på at løse nogle af de samfundsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer, vi står overfor.

Seneste har de otte danske universiteter i fællesskab igangsat Spin-outs Danmark Programmet netop med henblik på at få endnu flere forskningsbaserede spin-outs og forskere med kommerciel interesse i spil. Forskerne støttes i deres rejse fra forskning til virksomhedsstart med målrettet undervisning, adgang til relevante netværk, investorer, mentoring og økonomisk støtte.

Hvad vil det betyde for det etablerede erhvervsliv?

Investeringer i ny viden og ny teknologi er helt afgørende for danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne og udvikling. Universiteterne er i den forbindelse en helt afgørende del af den pipeline af viden, teknologi og talenter, som danske virksomheder skal trække på i fremtiden. Blot et midlertidigt stop i disse investeringer vil på sigt mærkbart svække det danske samfunds internationale konkurrenceevne og muligheder for bl.a. at finde løsninger på fx den grønne omstilling.

Hvad er jeres rolle?

Med Spin-outs Denmark Programmet inviterer alle danske universiteter til et styrket samarbejde med erhvervslivet og alle øvrige, vigtige aktører i økosystemet med en ambition om, at vi skal levere flere stærke og levedygtige spin-outs fra de danske universiteter. Programmet repræsenterer også danske universiteter bidrag til at styrke underskoven af mindre virksomheder med vækstpotentiale og løsninger på de mange udfordringer, som erhvervslivet står overfor.


 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY