You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

The spin-out journey begins long before the CVR number is created

@sebastian

There are usually years of development before a spin-out becomes a real company. Sometimes, the researchers don’t even realise that their research will lead to a career change. That’s why university business developers play a crucial role as midwives even before the company is even considered.

There are usually years of development before a spin-out becomes a real company. Sometimes, the researchers don’t even realise that their research will lead to a career change. That’s why university business developers play a crucial role as midwives even before the company is even considered.

This post is also available in: Danish

”Da jeg skriver speciale går jeg igang med at sætte robotarme på droner,” fortæller Kristian Husum Laursen med en uimponeret selvfølgelighed der afslører, at han har været dybt nede i udviklingen af droneteknologi længe.

Med specialet på plads kunne han kalde sig civilingeniør fra Syddansk Universitet (SDU), og den nysgerrige tilgang til droner skulle komme til at forme hans karriere de kommende år. Først som videnskabelig assistent på universitetet, så som PhD.-studerende og nu som postdoc på vej mod at spine virksomheden Codrone ud af SDU. En virksomhed der udvikler flyvende automation i form af droner med robotarme monteret, som på sigt skal hjælpe virksomheder med at løfte og flytte genstande udendørs.

“Det var egentlig ikke tanken, at jeg skulle være forsker. Jeg ville gerne ud at arbejde med at udvikle nye ting. Drømmen var som iværksætter, men jeg vidste også godt, at det jeg vil er meget teknisk og kræver utrolig meget udvikling,” siger han og fortsætter:

”Da jeg var færdig med min PhD troede jeg, at jeg skulle ud i industrien. Men så blev jeg opmærksom på Spin-outs Denmark-programmet, hvor jeg kunne få finansiering i et år. Og så tænkte jeg: Hvis jeg nogensinde skal ud som iværksætter, så er det nu.”

En uerkendt iværksætterrejse

Tech-startups har ofte en meget fast skabelsesberetning. Et aha-øjeblik hvor stifteren så et problem, oprettede et CVR-nummer og gik i gang med at udvikle løsningen.

Fødslen af et spin-outs er som regel mere kompliceret. Den starter med forskning, som bliver til umoden teknologi eller dyb viden på et specifikt område. Mens den formes og modnes, opstår der måske en kommerciel mulighed. Og den mulighed kan universiteternes kontorer for teknologioverførsel hjælpe med at afsøge nærmere, forklarer Christina E. Wanscher, der er forretningsudvikler på SDU.

“Når forskeren kommer og banker på døren hos, så tager vi simpelthen en snak om de skridt, der skal gås,” siger hun og uddyber:

“Vi laver en tidlig due diligence: Hvad er det for en forskning eller opfindelse, de har? Er det helt unikt? Hvem ejer det? Og så laver vi en markedsundersøgelse for at få afklaret det kommercielle potentiale, inden universitetet kan bruge ressourcer på at hjælpe dem videre.”

Det indledende arbejde kan både pege i retning af en patentansøgning, skridt mod licensering til den etablerede industri, et spin-out – eller en kombination.

Bliver forskeren og universitetet enige om, at spin-outs vejen er den rigtige, fortsætter det som regel som en case på universitetet i en længere periode. Teknologien skal modnes, og forskeren skal klædes på til iværksætter-rollen mens universitets forretningsudviklere hjælper med forretningsudvikling, fundraising og vejledning.

”Vi fungerer som sparringspartnere på deres rejse. Men det er dem selv der skal drive virksomheden i den virkelighed, de er på vej ud i,” forklarer Christina E. Wanscher.

Og det er nogenlunde her i processen Kristian Husum Laursen er sammen med medstifteren Jarl Møller Banke lige nu. Godt i gang med at modne drone-teknologien, mens der arbejdes på at finde den rigtige plads i markedet for løsningen. Og de er stadig et år fra at spinne ud af universitetet med eget CVR-nummer, selvom Kristian Husum Laursen ubevidst har været på vej mod Codrone siden 2017.

“Jeg har ikke en konkret opfindelse fra min Ph.D., som bliver produktet i Codrone. Men jeg kommer med en masse erfaring, så jeg tager nogle byggeklodser fra forskningen og fra min stilling som forskningsassistent, som jeg sætter sammen på en ny måde,” forklarer Kristian Husum Laursen.


Tidslinje: Fra research til virksomheden Codrone:

2017: Kristian Husum Laursen skriver speciele som civilingeniør, hvor han sætter robotarme på en drone.

2017-2019: Videnskabelig assistent på Syddansk Universitet.

2020-2023: PhD i ‘Safe Autonomous Service Drones for EU Operations’ – med fokus på krydsfeltet mellem droners teknologiske egenskaber og de lovgivningsmæssige krav til avancerede flyvninger.

2023: Kristian Husum Laursen optages i Spin-outs Denmark’s program, som starter i januar 2023. Jarl Møller Banke får en bevilling fra Innoexplorer, så de sammen kan modne Cobots-projektet til et spin-out.

2024: Codrone spindes ud af SDU, hvis alt går planmæssigt.


Potentialet skal opdages

Det er de færreste forskningsprojekter der bliver søsat med en forventning om, at de fører til et spin-out. Dén erkendelse opstår først undervejs – ligesom i tilfældet med Kristian Husum Laursen og Codrone.

Derfor er universiteternes inkubationsopgave også ret unik. Forretningsudviklerne understøtter den kommercielle udvikling ligesom andre inkubatorer og acceleratorer. Men for at nå så langt, skal de have en finger på pulsen ude på institutterne og gøde jorden for, at forskerne er opmærksomme på mulighederne for kommercialisering, forklarer Jens Frede Rasmussen, Technology Transfer Analyst på Technology Transfer Office i Aalborg Universitet.

“Vi prøver at finde alt ude i miljøerne, som kunne være kommercielt interessant. Det ved vi ikke, før vi har afsøgt det, men hvis vi skal kunne afsøge det, kræver det en tilstedeværelse i mindsettet hos forskerne. Vi skal markedsføre, hvad vi kan – og hvorfor det er relevant at tænke den her vej,” forklarer han.

Han oplever, at der de seneste år generelt er kommet langt mere fokus på muligheden, og at det ligeledes er blevet accepteret af snakke om forskningsbaserede spin-outs ude på institutterne. Og den kulturændring er helt afgørende, hvis forretningsudviklerne skal have flere potentielle spin-outs at arbejde med.

En afgørende sparringspartner

For Kristian Husum Laursen har springet fra forsker til iværksætter været stort, og derfor er han også glad for at have SDU’s forretningsudviklere med på rejsen.

”Jeg kommer med teknologi og retning for virksomheden, men jeg er jo bare civilingeniør, så jeg ved ingenting om forretningsudvikling, og jeg har ikke netværket til erhvervslivet. Derfor er det en stor hjælp at have en forretningsudvikler fra universitetet med, som skaber kontakter og finder fondsmidler at søge. De hjælper os med at træde rigtigt,” siger han.

Efter 5 års forskning og 2 års kommerciel modning forventer Kristian Husum Laursen, at Codrone næste år får et CVR-nummer og forlader universitetet som fuldblods-spinout. Hvordan dén proces reelt kommer til at se ud, er endnu ikke klarlagt. Men SDU kommer til at få ejerskab i virksomheden som modydelse for hjælpen og forskningen, som er skabt hos dem.

”At de får en andel af virksomheden mod at jeg har adgang til laboratorier, netværk og hjælp – det synes jeg er helt fair. Og det er min klare opfattelse, at vi vil blive behandlet pænt og retfærdigt. De er jo også interesseret i, at vi lykkes i sidste ende.”

Og hvis ikke det havde været for Spin-outs Denmark-programmet og hjælpen fra Syddansk Universitet, ville det slet ikke have været aktuelt at tale om overtagelse af procenter i virksomheden.

“Jeg kunne principielt have startet selv, men chancen for at det går godt er uendeligt meget større ved at gøre det på den her måde. Det er meget mere trygt. Og hvis ikke det var for det her program, ville jeg synes, at vejen var for risikabel at gå selv.”

Er du investor - eller bare ekstra nysgerrig?

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Investornyt", hvor du får portrættet af Ugens Startup med ekstra baggrundsviden og en oversigt over de seneste investeringshistorier i økosystemet lige i indbakken.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY