Startup Ordbog

Startup miljøet kan være svær at navigere rundt i. Lad vores startup ordbog være din guide til at forstå terminologien der binder miljøet sammen. Startups ordbogen er til dig, der gerne vil vide lidt mere om startup miljøet.

Runway

This post is also available in: English

En start-up runway er den periode, hvor en virksomhed kan fortsætte driften med den likviditet eller kapital, den har til rådighed, når man tager den månedlige burn rate i betragtning.

This post is also available in: English

Hvad er Runway?

Runway refererer i økonomisk sammenhæng til den tid, en virksomhed eller startup kan fortsætte sine aktiviteter, før den løber tør for likviditet eller kapitalressourcer. Det er en vigtig indikator for en virksomheds økonomiske bæredygtighed og dens evne til at nå vigtige milepæle, sikre yderligere finansiering og holde sig oven vande.

Runway i praksis?

Runway beregnes ved at dividere den tilgængelige likviditet eller kapital med virksomhedens månedlige burn rate (den hastighed, hvormed den bruger penge til at dække udgifter). Formlen er som følger:

Runway = Tilgængelige kontanter / Månedlig burn rate

Hvis en virksomhed f.eks. har 1 million dollars til rådighed og har en månedlig burn rate på 100.000 dollars, vil dens runway være 10 måneder:

Runway = $1.000.000 / $100.000 = 10 måneder

Det betyder, at virksomheden kan fortsætte driften i 10 måneder, før den løber tør for penge, forudsat at der ikke sker ændringer i indtægter eller udgifter i den periode.

Hvorfor er Runway en vigtig indikator?

Runway er en kritisk økonomisk indikator af flere årsager:

Økonomisk planlægning: Det hjælper virksomheder med at planlægge og administrere deres finanser effektivt ved at give en klar tidsramme for, hvornår de måske skal sikre yderligere finansiering eller opnå rentabilitet.

Investor tillid: Investorer, herunder venturekapitalister og angel-investorer, vurderer ofte en virksomheds økonomiske råderum, når de overvejer investeringsmuligheder. En længere runway kan føre til øget tillid til, at virksomheden har tid til at udføre sin forretningsplan.

Strategisk beslutningstagning: Runway påvirker strategiske beslutninger, såsom om man skal forfølge omkostningsbesparende foranstaltninger, øge indtægtsgenerering eller søge yderligere finansiering.

Startup Bæredygtighed: Især for startups er runway afgørende for at sikre, at de kan nå vigtige milepæle, sikre kunder og validere deres forretningsmodel, før kapitalen løber ud.

Risikostyring: Runway giver virksomheder mulighed for proaktivt at styre økonomiske risici og lave nødplaner om nødvendigt.

Ressource allokering: Det hjælper virksomheder med at fordele ressourcer effektivt og rette dem mod aktiviteter, der bidrager til at forlænge deres runway.

Finanseringstiming: Virksomheder søger ofte yderligere finansiering, når deres runway nærmer sig sin afslutning for at sikre en glidende overgang til næste væksttrin.

Det er vigtigt for virksomheder, især startups, at overvåge deres runway nøje og træffe de nødvendige foranstaltninger for at forlænge den, hvad enten det er gennem øget omsætning, omkostningsstyring eller fundraising.

SENESTE HISTORIER