You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

Få overblikket her: Regeringens nye udspil skal skabe “Et iværksætterland i verdensklasse”

Fra venstre: Erhvervsminister Morten Bødskov (S), Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), Økonominister Stephanie Lose (V), Skatteminister Jeppe Bruus (S).

Bedre adgang til kapital, mindre bøvl og flere iværksættere i hele Danmark. Regeringen har netop offentliggjort sit store iværksætterudspil. Få overblikket over udspillet her.

Bedre adgang til kapital, mindre bøvl og flere iværksættere i hele Danmark. Regeringen har netop offentliggjort sit store iværksætterudspil. Få overblikket over udspillet her.

De store erhvervssucceser starter med en god idé og bliver grundlagt på flid og hårdt arbejde. Det er den iderigdom og virkelyst, Danmark lever af. Men rammerne for iværksætteriet trænger til et massivt løft, som nu endelige ser ud til at komme i form af regeringens iværksætterstrategi. En strategi som netop er blevet offentliggjort efter at have været undervejs i over et år.

Læs også: Regeringens iværksætterudspil høster roser blandt erhvervsorganisationerne

”Vi vil sikre bedre rammevilkår for at etablere og drive virksomheder i Danmark. Derfor foreslår vi at fjerne nogle knaster i skattereglerne, der opleves som urimelige, og hvor iværksættere risikerer at komme i klemme. Det drejer sig fx helt konkret om at lempe beskatningen af aktionærlån. Desuden tager vi nu livtag med lagerbeskatningen ved børsnoteringer, og giver selskaber mulighed for at udskyde deres skattebetaling for gevinster af aktier, til aktierne rent faktisk er solgt,” siger skatteminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse.

Under fem overordnet indsatsområder ligger 41 konkrete forslag til initiativer, hvor der er afsat DKK 2,1 mia. i årene 2024-2026 og DKK 1,1 mia. om året fra 2027.

Få overblikket over de fem indsatsområder

Udspillet har fem indsatsområder: Bedre adgang til kapital, færre byrder og mindre bøvl, flere talenter frem, flere vidensbaserede iværksætterevirksomheder og flere iværksættere i hele Danmark.

Overblikket over de fem indsatsområder finder du her:

Bedre adgang til kapital: I Danmark er skatter på investeringer i blandt andet aktier høje, og Danmark er ikke blandt de bedste i verden eller Norden, når det gælder iværksætteres adgang til kapital. I alt vil regeringen prioritere DKK 750 mio. til skattelempelser:

 • Regeringen vil ophæve beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier og forhøje progressionsgrænsen for beskatning af personers aktieindkomst.
 • De vil gøre op med ”fantomskatten”, så der gives mulighed for at udskyde skattebetalingen, hvor salgssummen betales som en løbende ydelse.
 • Der skal gives mulighed for at selskaber med under 10 pct. ejerskab har mulighed for at vælge realisationsbeskatning af selskabers nynoterede porteføljeaktier i en periode på fem år efter børsnotering, og mulighed for equity-crowdfunding i anpartsselskaber. 
 • Gøre det muligt for flere pensionsopsparere at placere en større andel af deres pensionsopsparing i unoterede aktier.

Færre byrder og mindre bøvl: Virksomheder skal ikke være bundet af at bruge tid på rigide regler og administration, der forhindrer udvikling:

 • Regeringen vil skabe et samlet digitalt overblik for iværksætterne, over lovpligtige autorisationer og tilladelser samt øge automatisering af bl.a. iværksætteres indberetningspligter af bogføringsdata.
 • De vil halvere kapitalkravet ved etablering af anpartsselskaber til DKK 20.000.
 • Frikøb af offentlige data skal øges, som blandt andet iværksættere kan bruge til at udvikle nye løsninger til forbrugere.
 • Der skal oprettes ”regulatoriske sandkasser”, fx inden for ‘biosolutions’ og grønne energiteknologier, gennem samarbejde med myndigheder. Det skal sikre hjælp til udvikling, test og validering af innovative løsninger under kontrollerede forhold. 

Flere talenter skal frem: De, der vinder kapløbet om at fremme talenterne, vinder kapløbet om morgendagens teknologiske landvindinger. Iværksætterkulturen skal styrkes uanset alder, køn og nationalitet:

 • Regeringen vil prioritere iværksætterundervisningen i folkeskolen, og lave flere muligheder for iværksætteri på blandt andet erhvervsuddannelser og professionshøjskoler.
 • De vil skabe mere fokus på diversitet blandt iværksættere i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), Innovationsfonden og ATP.
 • Udvide dagpengeretten til iværksættere ved at nystartede iværksættere kan anvende tidligere
  lønindkomst til at optjene dagpengeret, og lempe lønkravet i bruttoskatteordningen.
 • Mulighederne for at bruge medarbejderaktier til at tiltrække talenter til iværksættervirksomheder skal øges.

Flere videnbaserede iværksættere: Danmark har forskning i verdensklasse, men en forholdsvis lav andel af innovative virksomheder. Forskning skal omsættes til nye løsninger hos vores iværksættere og virksomheder:

 • Regeringen vil styrke universiteternes innovationsindsats og virksomhedssamarbejder. Ved at skabe rammerne for at innovation kan blive til vækstvirksomheder via Open Entrepreneurship-programmet. 
 • De vil etablere en fast track for beskyttelse af immaterielle rettigheder og styrke mulighederne for at matche investeringer fra business angels med finansiering fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO).
 • Regeringen foreslår at udvikle et verdensførende innovationsdistrikt for ‘life science’ og kvanteteknologi.

Flere iværksættere i hele Danmark: Verden er i forandring, og vores værdier er under angreb. Vi har mere end nogensinde brug for at fastholde den sammenhængskraft. Iværksætteri kan bidrage til vækst og beskæftigelse i vores landdistrikter:

 • Regeringen vil styrke samarbejdet med de danske fonde om at udvikle iværksætterøkosystemer inden for nye og eksisterende styrkepositioner.
 • De vil øge finansieringsmulighederne til den type iværksættere, som ofte ligger uden for storbyerne, ved at udvikle flere relevante tilbud til iværksættere i hele landet, der hjælper dem, når de skal udvikle deres virksomhed.

Er du investor - eller bare ekstra nysgerrig?

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Investornyt", hvor du får portrættet af Ugens Startup med ekstra baggrundsviden og en oversigt over de seneste investeringshistorier i økosystemet lige i indbakken.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY