You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

Fond har bevilget over 20 millioner: 13 blå projekter har modtaget økonomisk støtte

@Adam

Den Danske Maritime Fond har bevilget DKK 20 millioner til at styrke Det Blå Danmark. Det understøtter blandt andet maritimt iværksætteri, forskning, erhvervsudvikling og rekruttering af fremtidens medarbejdere.

Den Danske Maritime Fond har bevilget DKK 20 millioner til at styrke Det Blå Danmark. Det understøtter blandt andet maritimt iværksætteri, forskning, erhvervsudvikling og rekruttering af fremtidens medarbejdere.

Den Danske Maritime Fond fortsætter deres høje aktivitetsniveau med at understøtte flere projekter, som overordnet hører under deres primære fokusområder i 2024: ‘Maritimt iværksætteri’ og ‘fremtidens medarbejdere’.

Læs også: Millionbevilling skal sikre flere maritime startups i fremtiden

På iværksættersiden har tre startups modtaget seed funding til videreudvikling af maritime teknologier. Derudover giver de et rygstød til ‘Danske Iværksættere’, som vil opbygge et maritimt spor under Global Entrepreneurship Week i november i år. Samtidig fortsætter de også samarbejdet med DTU Skylab, hvor de igen har afsat midler til legater til DTU-studerendes maritime iværksætterprojekter.

Du kan få et overblik over de 13 projekter nedenunder.

De 13 projekter som har fået økonomisk støtte

Maritimt iværksætteri og innovation

EVstinguish ApS er bevilget seed funding til at udvikle en brandslukningsenhed til håndtering af brande i elbiler på færger. Efter indledende slukningsarbejde vil bilen blive løftet og efterfølgende indkapslet i en vandfyldt, brandsikker barriere. Metoden sikrer, at branden er kontrolleret, mens besætning og passagerer er sikret mod eksponering for giftige gasser og røg.

Shipster ApS er bevilget seed funding til at udvikle en AI-drevet løsning til rederier, der vil forbedre produktiviteten og effektiviteten for operatører. Ved at integrere funktioner til beskeder, opgavestyring, søgning og automatisering af databehandling reduceres tiden brugt på rutineopgaver, mens læringskurven fremskyndes for operatører på alle niveauer.

Crestwing ApS er bevilget seed funding til optimering af et generator- og styringssystem til Crestwings bølgeenergianlæg, der er i sidste fase før kommercialisering. Crestwing samarbejder med en række danske maritime virksomheder, og der vil med et kommercielt produkt blive skabt maritime arbejdspladser allerede fra 2025.

Maritim forskning

DTU Construct har fået støtte til at udvikle en eksperimentel testrig, der har til formål at optimere indsprøjtningsdyser i dual-fuel skibsmotorer, som er tiltænkt at benytte grønne brændstoffer som fremdrivningsmiddel.

Læs også: Maritim fond intensiverer jagten på fremtidens iværksættere

North Sails A/S har fået støtte til et mindre forskningsprojekt omkring vindfremdrivning til kommercielle skibe. Projektet bygger videre på et eksisterende PhD-projekt, som fonden støttede i 2022. Projektets formål var at udvikle et cost-benefit analyseværktøj, der skal fremhæve styrker og svagheder ved forskellige vindfremdrivningsteknologier.

Maritim erhvervsudvikling

Danske Iværksættere har fået støtte til at afholde Global Entrepreneurship Week i Esbjerg i uge 46, hvor der er fokus på maritimt iværksætteri. Målet med konferencen er at hylde og styrke de eksisterende maritime iværksættere samt at skabe interesse for iværksætteri blandt studerende på maritime studieretninger. Forud for konferencen lanceres en rollemodel-kampagne, der skal inspirere unge til at prøve kræfter med maritimt iværksætteri. Endelig vil det maritime økosystem blive samlet til ”Maritime Innovation Summit” for at tale om en fælles retning for innovation i den maritime sektor. Efterfølgende vil man udarbejde en rapport med fokus på tilstanden af den blå økonomi og en række konkrete politiske anbefalinger.

Danske Maritime har fået støtte til deres indsats der understøtter rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer til den maritime industri. Indsatserne i projektet har til formål at udbrede kendskabet til og skabe interesse for de mange spændende muligheder samt uddannelser, der kan føre til beskæftigelse i den maritime industri. Formålet er desuden at sikre en mangfoldig arbejdsstyrke med relevante kompetencer.

Women in Shipping (WIS) har fået støtte til at opretholde og styrke sit eksisterende netværk for kvinder i shippingbranchen. Med 767 medlemmer i Danmark arbejder WIS på at skabe en mere inkluderende og mangfoldig industri gennem forskellige initiativer. WIS’s aktiviteter omfatter bl.a. netværksarrangementer, professionelle netværksgrupper, breakfast clubs og andre sociale events.

DigitalLead har fået støtte til at udvikle og afprøve muligheden for bedre og sikrere udsendelse af ”Maritime Safety Information” (MSI) gennem anvendelse af VDES-teknologien (”VHF Data Exchange System”). Maritime Safety Information (MSI) er med til at sikre den globale sikkerhed til søs og bliver i dag udsendt via NAVTEX-systemet eller via Inmarsat/iridium løsninger, men med nye teknologiformer som VDES, åbnes der også for nye muligheder til distribution af MSI. Projektet sigter mod at forberede og afprøve muligheden for udsendelse af MSI informationer via VDES teknologien.

DTU Compute har fået støtte til opbygge en maritim innovationszone på Digital Tech Summit 2024, der i år afholdes 30.-31. oktober. Digital Tech Summit blev afholdt for første gang i 2021 og er en forskningsbaseret teknologimesse, hvor virksomheder, studerende og forskere fra landets universiteter mødes for at få inspiration.

DTU Skylab har fået støtte til at videreføre det maritime spor i Skylab Funding-programmet, som Den Danske Maritime Fond startede op i 2020. Midlerne skal fortsat tildeles talentfulde startups fra DTU, der adresserer udfordringer indenfor den maritime sektor og mangler økonomiske midler til deres produktudvikling.

Maritime uddannelser og rekruttering

Maritime Uddannelser (foreningen af de maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark) har fået støtte til at opbygge ”MARIKO” (Maritime Uddannelsers Forsknings-, Udviklings- og Innovationskonsortium), som er et strategisk og praksisnært maritimt forsknings- og udviklingsmiljø i og omkring den maritime uddannelsessektor. Støtten skal gå til at understøtte opbygningen af dette nye konsortium samt til forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.

Aarhus Universitet har fået støtte til at etablere et maritimt center på Aarhus Universitet: ”AU Maritime Gateway”. Visionen er at styrke bevidstheden om det store potentiale for beskæftigelse og forskning inden for det maritime område blandt universitetets knap 40.000 studerende og 9.000 forskere. Projektet sigter mod at kombinere styrker fra alle fem fakulteter på AU for at skabe de bedste betingelser for udvikling af ny viden om, for og sammen med det maritime erhverv.

Er du investor - eller bare ekstra nysgerrig?

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Investornyt", hvor du får portrættet af Ugens Startup med ekstra baggrundsviden og en oversigt over de seneste investeringshistorier i økosystemet lige i indbakken.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY