Den globale undersøgelse “World Happinesss Report” ser på, om arbejde gør os lykkelige. Det kommer meget an på, hvilken branche man er ansat i – og for selvstændige er arbejdet både kilde til megen glæde og stress.

Verden over er beslutningstagere, regeringer og ledere begyndt at tage befolkningens følelse af glæde seriøst. De fleste kender nok World Happiness Report, som siden 2012 har kåret verdens lykkeligste land – flere gange Danmark – men i årets rapport er der også blevet tilføjet et kapitel, som specifikt analyserer på vores arbejdslivs indvirkning på livsglæde.

Og her viser det sig, at selvstændighed er en kompliceret størrelse. Generelt i rapporten er selvstændighed lig med en lavere grad af arbejdsglæde. Men dykker man ned i tallene, er der store geografiske forskelle.

Det er federe at bestemme over egen tid end at være fuldtidsansat

Over Europa, Nordamerika, Australien, Østasien, New Zealand og sammenslutningen af lande fra det tidligere Sovjetunionen, SNG, er selvstændighed forbundet med højere livskvalitet i forhold til almindeligt fuldtidsarbejde.

Ser man på landene i Sydamerika, Caribien og de afrikanske lande syd for Sahara er selvstændighed ikke lig med glæde, og oftere er man her iværksætter af nød end af eventyrlyst.

Men på samme tid er selvstændige i de lande, som scorer højt på ranglisten og beretter om glæde ved selvstændigheden også dem, der er mest stressede og bekymrede. Men som Harvard Business Review skriver, så kommer det nok ikke bag på nogen, der har ejet eller ejer egen virksomhed, at det både kan være enormt givende og enormt stressfuldt.

Store forskelle mellem ufaglærte og funktionærer

Analysen viser også, at ansatte i kontor- og funktionærstilinger i alle regioner er gladere for deres job end arbejdere inden for manuelle jobs og ufaglærte stillinger – også når rapporten tager højde for andre faktorer som løn, køn, uddannelse, alder og samlivsstatus.

Folk, som kategoriserer sig selv som manager, leder, funktionær eller med faglig ekspertise, evaluerer deres livskvalitet til lidt over seks ud af ti, hvorimod folk inden for landbrug, fiskeri og skovbrug giver deres liv 4,5 ud af ti.

God løn, work-life-balance og selvudvikling scorer højt

Ser man udelukkende på tilfredshed med jobbet og ikke livskvaliteten som et hele, så er befolkningerne i Nord- og Sydamerika, Europa, Australien og New Zealand generelt godt tilfredse med deres jobs.

Her er det ifølge Harvard Business Review og data fra European Social Survey især work-life-balance, god løn og selvudvikling, som giver større jobtilfredshed.

Men selvom ansatte i store regioner er tilfredse med deres jobs, viser tallene også, at det ikke er ensbetydende med, at man er engageret i sit job på et dybere niveau. Over hele verden rapporterer ansatte lavt engagement i deres arbejde, typisk er det under 20 procent, som svarer, at de aktivt engagerer sig i deres jobs, og tallet er helt nede på 10 procent i Vesteuropa.

Arbejdsglæde er vigtigt for personen – men også for økonomien

Det viser, ifølge Harvard Business Review, at arbejdsglæde er en kompliceret størrelse, for man kan godt være tilfreds uden at være aktivt engageret i sin arbejdsplads, fuldstændig absorberet at sit arbejde og forpligtet til at støtte sin arbejdsplads udvikling.

Arbejde og beskæftigelse er dog ikke alene grunden til folks lykke eller ulykke, men undersøgelser viser, at større livsglæde kan påvirke produktivitet, virksomhedens resultater og være med til at forme jobmarkedet, skriver Harvard Business Review.

Arbejdsglæde er derfor ikke kun et personligt anliggende, det er også et økonomisk anliggende.