Det er efterhånden konsensus blandt investorer, at ‘to hoveder er bedre end ét’. At én eller flere co-foundere er afgørende for en virksomheds overlevelse og succes, så ‘soloprenører’ burde have dårligere chancer, måske især hos investorerne. Men hvad siger danske og internationale undersøgelser? Det spørgsmål stiller Frederik Ploug Søgaard fra Danmarks største investornetværk Keystones.

En 2018-analyse fra Vækstfonden viser, at danske innovationsmiljøer, business angels og venture fonde primært investerer i teams med 2,4-2,6 stiftere. Ser vi udlands, så er Google, Apple, Microsoft, Intel, Youtube, Skype, Yahoo, Oracle, Gilt, Yelp, Facebook, Twitter og PayPal (billede) nogle overbevisende eksempler på succeser, som havde to eller flere medstiftere. Mens unicorns som Thumblr og FireEye er stiftet af enkeltpersoner.

Hvad angår iværksætteres succes er også Keystones store fortalere for founder-teams. Det bygger vi på praktiske erfaringer samt undersøgelser som Startup Genome Report 2011, der har analyseret over 650 internetstartups. Rapporten konkluderer at solo founders take 3,6x longer to reach scale stage compared to a founding team of 2 and they are 2,3x less likely to pivot”.

Med andre ord: to medstiftere er 3,6 gange hurtigere om at nå vækstfasen end én stifter.

“Alle for én. Én for alle” versus “The power-of-one”

En Silicon Valley-anekdote joker om de tre H’er som afgørende for vinder-DNA’et:

# Hackeren: den tekniske, ingeniør eller IT-type som bygger produktet
# Hustleren: den kommercielle som sælger produktet
# Hipsteren: designeren som indpakker produktet og skaber kundeoplevelser

Det er sjældent, at én person besidder alle tre egenskaber, så derfor er de vigtige at have med i teamet. Men betyder det, at de tre helte nødvendigvis også skal eje en tredjedel hver?

Der er flere fordele ved at have en medstifter. Man deler ansvar, risiko, udgifter og tidsbudget. Det kan resultere mindre stress og ensomhed, mere tryghed og en stærk moralsk støtte.

Flere stiftere kan komplementere hinandens evner og give ligeværdig sparring, og teamet har et bedre grundlag for at træffe flere velgennemtænkte beslutninger, der giver bedre chancer hos investorerne, der typisk foretrækker founder-teams. Og listen fortsætter.

Ulemper er der også. Du ende med det forkerte match, langsommere beslutningstagning, dårligere beslutningsevne, besværligere at dele ud af ejerskab til nye investorer (og mindre at dele ud af), interessekonflikter og interpersonelle udfordringer.

Hvert andet ægteskab ender med en skilsmisse. Skulle det være meget anderledes for forretningsrelationer, hvor parterne desuden er under et massivt pres? Er musketer-eden utopi? Hos Keystones har vi set mange startups, der har lidt nederlag grundet disputter i founder-teamet, så vi anerkender problemstillingen.

Det siger forskerne

Ifølge et forskningsstudie af Greenberg og Mollick 2018 vil virksomheder startet af solo-stiftere overleve længere end de med teams. De hævder, at en udpræget bias mod solo-stiftere har taget overhånd og at opfattelsen af solo-stiftere bygger på vanetækning snarere end på fakta.

I rapporten skriver de to forskere:

“The view that teams are superior to individuals has become so pervasive that it has become gospel among experts in the entrepreneurial ecosystem as well.”

De konkluderer, at solo-stiftere har 2,5 gange større chance for at opnå en “ongoing for-profit venture” end teams med 2 eller flere stiftere. Desuden er graden af alskens sociale friktioner i founder-teams undervurderet i den eksisterende litteratur. Resultaterne er baseret på en online analyse besvaret af 7788 startups fra crowdfunding-platformen Kickstarter.

Det siger en af verdens største startup-databaser

Også Chrunchbase har allerede tilbage i 2016 testet soloprenør-myten på deres enorme database. I en artikel konkluderer databasen, at halvdelen af alle startups, der har haft succes med at rejse kapital samt exits, bestod af solo-stiftere. Kun en tredjedel bestod af to stiftere og 15% af tre stiftere. Resultaterne er baseret på et dataudtræk af 7348 virksomheder fra Chrunchbase-databasen.

Den amerikanske founder af Cowboy ventures, Aileen Lee, redegør i sin artikel ‘Welcome to the Unicorn Club’ fra TechCrunch for antallet af unicorn startups, der er stiftet af en enkelt founder, og hvordan antallet af foundere fordeler sig over de respektive startups.