Iværksættermiljøer bliver en stadig mere integreret del af uddannelsen på de danske universiteter

Iværksættermiljøer bliver en stadig mere integreret del af uddannelsen på de danske universiteter

“The Kitchen” – iværksættermiljøet tilknyttet Aarhus Universitet – har aktuelt 150 startups tilknyttet, hvoraf 30 har studerende i ’praktik i egen virksomhed’. Cirka 10 procent af iværksætterne har fået et særligt tilrettelagt ’Career Program’ for at få tid til både studiet og virksomheden.
@Redaktionen

Det bliver i stigende grad muligt at kombinere en universitetsuddannelse med at være entreprenant og endda drive sin egen virksomhed. En tendens der gavner startup-miljøerne, universiteter og i sidste ende samfundet.

Det bliver i stigende grad muligt at kombinere en universitetsuddannelse med at være entreprenant og endda drive sin egen virksomhed. En tendens der gavner startup-miljøerne, universiteter og i sidste ende samfundet.

Artiklen er lavet i samarbejde med ‘Fonden for Entreprenørskab‘ – en af partnerne, som har gjort magasinet ‘From University to Unicorn 2021’ muligt. Du kan læse hele magasinet online her.


Da iværksætterspacet ’The Kitchen’ slog dørene op for studerende og forskere på Aarhus Universitet i 2020, var det for at skabe et samlingssted, hvor der kunne bedrives iværksætteri. Men sideløbende med at iværksætteriet har fået sit eget, dedikerede sted, spiller entreprenørskab også i stigende grad en rolle på resten af universitetet.

Aarhus Universitet har nemlig vedtaget en strategi frem mod 2025, hvor erhverv og innovation skal spille en større rolle – hvilket også er tilfældet for de andre, danske universiteter. I Aarhus betyder det i praksis, at studerende tager til The Kitchen for at dyrke iværksætteri, men også at The Kitchen tager ud til de studerende, som i stigende grad får undervisning i entreprenørskab som en del af deres uddannelse.

”Man har faktisk lavet et erhvervsudvalg, som har ansvar for at forankre The Kitchen og satsningen på innovation på tværs af universitetet. Så man har et organisatorisk setup, der giver nogle kanaler, entreprenørskab kan gå igennem – og det er vigtigt,” siger Jeppe Dørup, som er chef for The Kitchen og tidligere innovationsattache i Silicon Valley.

I dag er entreprenørskab allerede en fast del af mange studieforløb såvel som ekstracurriculære kurser, så de studerende der ikke havde set sig selv være iværksættere i udgangspunktet alligevel bliver eksponeret for muligheden. Og vil de afsøge muligheden yderligere, kan de tage i ’The Kitchen’, hvor de kan komme i praktik i egen virksomhed og endda få et særligt karriere-program, hvor undervisningen tilrettelægges efter, at der også skal være tid til at drive egen virksomhed – ganske som man kender det fra forløb for elite-atleter.

”Der er en stigende interesse for entreprenørskab, og det at universitetet vedtager en strategi, laver ’The Kitchen’ og programmer er også med til at sætte fokus på, at man som universitet gerne vil understøtte det. Og det er jo noget, de amerikanske universiteter har været optaget af de seneste 20-30 år,” siger Jeppe Dørup.

Jeppe Dørup, som er chef for The Kitchen og tidligere innovationsattache i Silicon Valley.

Ikke længere en selvstændig silo

De danske universiteter satser i stigende grad på innovation og entreprenørskab. Men succeskriteriet er ikke nødvendigvis en masse virksomheder. Den entreprenante læring skal i lige så høj grad komme de studerende til gavn, som ikke vil være iværksættere, men istedet kan bruge færdigheder til eksempelvis at være innovation som lønmodtagere i en etableret virksomhed. Og i lyset af dét fokus oplever man hos Fonden for Entreprenørskab i stigende grad, at de egentlig iværksætterhubs på universiteterne (som The Kitchen) bliver en stadig mere indgroet del af den klassiske undervisning.

”Iværksættermiljøerne startede som siloer for sig – et ekstratilbud for de studerende ved siden af studiet. Men i takt med at dagsordenen har skubbet sig i retning af entreprenørskab, er der stille og roligt skabt mere sammenhæng mellem, hvad man laver på hubs, og det der sker i undervisningssituationen,” siger Emilie Normann, Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser i Fonden for Entreprenørskab.

Emilie Normann, Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser i Fonden for Entreprenørskab.

Hun peger på, at der i løbet af de seneste år er kommet en større forståelse af, hvad der sker i iværksættermiljøerne, og hvordan det kan tænkes ind i undervisning som et værdifuldt bidrag, så man får undervisningen tættere på det erhvervsrettede miljø. Hvilket blandt andet ses på Københavns Universitet, hvor der gennem deres iværksætterhub ’UCPH Innovation Hubs’ i 2020 blev optjent 970 ECTS-point blandt de studerende.

Alle vinder

Tendensen med mere integreret iværksætter-satsninger er tydelig på tværs af de danske universiteter, og det er der ifølge Emilie Normann også en god grund til:

”Hubmiljøerne bliver beriget – og det samme gør uddannelsen, som bliver mere praksisnær. Entreprenørskab er mere end iværksætteri: Der kommer i sidste ende nogle mennesker ud, som både kan starte nye virksomheder, og som har innovative evner til at udvikle eksisterende virksomheder. Det klæder næste generation på til at udvikle fremtiden,” siger hun og tilføjer:

”I virkeligheden vinder alle – både universiteterne og iværksætter-økosystemet omkring, og i sidste ende også samfundet.”

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste