You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

» Jeg blev holdt som gidsel i tre måneder af integrationsstyrelsen. Nu har jeg fået en uge til at forlade landet «

@Redaktionen
Seks forkerte cifre i en visumansøgning blev fatale for canadiske Graham Hillgren, der nu modvilligt skal forlade landet efter 12 år i Danmark, hvor han har hjulpet nogle af landets største vækstsucceser med at finde international arbejdskraft. Sagen udstiller et bureaukratisk system, der skaber utryghed og svækker danske virksomheder konkurrenceevne, mener Digital Hub Denmark.

I 12 år har Graham Hillgren arbejdet for at spotte, tiltrække og ansætte internationale talenter til flere af de største danske vækstsucceser. Som medarbejder i blandt andet Falcon, Peakon og HelloFresh har han udfyldt hundredevis af visumansøgninger for ikke-EU-borgere og sikret dem tilladelse til at arbejde i Danmark, så virksomhederne kunne holde gang i væksten. Men nu er det slut.

I mandags fik han et brev, hvori SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) gør det klart, at han har en uge til at forlade landet.

Dommen kommer efter et langt forløb, der i sin essens handler om seks forkte cifre på en ansøgning om forlængelse af arbejdstilladelsen, som Graham Hillgren ellers har haft i 12 år. Et forløb hvor SIRI har overskredet egne tidsfrister. Og et forløb hvor SIRI i flere månederikke har tilladt Graham Hillgren at varetage sit arbejde som Talent Aquisition Manager for healthtech virksomheden Nøie.

Han har som følge deraf ikke fået løn siden udgangen af marts måned og har derfor hverken råd til en flybillet retur til Canada, hvor han ikke har boet siden 2009, eller til at lukke sine konti i den danske bank, der tager gebyr for den slags.

”Min arbejdsgiver har ikke været i stand til at udbetale hverken løn eller feriepenge til mig i de sidste tre måneder af min sagsbehandling. Det har efterladt mig i en meget usikker situation, hvor jeg har måtte forsørge mig selv for 0 kroner, mens jeg har ventet på en endelig afgørelse fra SIRI. Jeg er nu i gæld og kan ikke forlade landet på lovlig vis, da jeg ikke er i stand til at lukke mine bankkonti,” siger Graham Hillgren.

Koder og bureaukrati

Men hvordan kan det gå så galt, at en skattet medarbejder med flere års rutine i at udfylde flere hundrede visum ansøgninger nu befinder sig i en situation, hvor hans egen nære fremtid ligger uden for Danmarks grænser, fordi han ikke kunne få sin egen arbejdstilladelse forlænget?

I afslaget gør SIRI det klart, at Graham Hillgren ikke opfylder kravene til indtjening af et minimumsbeløb. Det på trods af, at hans månedsløn er den højeste i de 12 år, han har opholdt sig i Danmark, og at den overstiger minimumsbeløbet på 38.000 kroner om måneden.

Men ifølge Graham Hillgren er den virkelige årsag, at der har rejst sig et bureaukratisk morads omkring klassificeringen af lønniveauer i arbejdsfunktioner. For at kunne blive og arbejde i Danmark, skal han tjene et minimumbeløb. Men ikke nok med det: Beløbet skal matches med den arbejdsfunktion, han varetager, ved hjælp af en såkaldt DISCO-kode som SIRI benytter til at vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig.

”Jeg har behandlet visumansøgninger for mig selv og på vegne af andre udlændinge gennem mit arbejde i knap et årti. Sidste år dukkede et nyt felt op, som er oprettet af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Feltet kræver en kode (DISCO-kode). Der er hundredvis at vælge imellem, og der er ikke givet undervisning i, hvordan man bruger dem fra SIRI. Her fik jeg forkert tildelt en DISCO-kode, der ikke afspejlede mit arbejde,” fortæller Graham Hillgren.

DISCO-koderne er den danske version af officielle fagklassifikationer, der udarbejdes af International Labour Organisation. Hvis SIRI er i tvivl om løn- og ansættelsesvilkårene, der er angivet i ansøgningen, stemmer overens med gængse danske forhold, kan de bede Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om en vurdering af lønniveauet. Kravet til mindstelønnen beregnes på baggrund af gennemsnitslønnen i den pågældende DISCO-kode. Der er ifølge Dansk Statistik 563 koder, og ingen af dem er tilgængelige på engelsk. Man kan dog finde den engelske pendant på ILO’s hjemmeside.

Ansøgningen om arbejdstilladelse starter egentlig på vanlig vis i starten af året, men SIRI sender Graham Hillgrens sag til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for en udtalelse den 11. april med en forventet svartid på 3 uger. Mere end 9 uger efter, den 10. juni, modtager Graham Hillgren og hans arbejdsgiver vurderingen: Baseret på den valgte DISCO-kode er lønniveauet 4.237 kroner for lavt i forhold til gennemsnitslønnen blandt andre arbejdstagere med samme fagspecifikation.

Graham Hillgren og hans arbejdsgiver retter henvendelse til SIRI, der ikke ønsker at lægge en anden og ifølge Graham Hillgren mere retvisende DISCO-kode til grund for deres vurdering. Derfor afvises hans ansøgning, og han skal nu forlade landet senest den 18. juli efter SIRI har givet ham en uge til at sige ordentligt farvel til sit liv i Danmark.

”Jeg blev holdt som gidsel i tre måneder af SIRI. Nu har jeg fået en uge til at forlade landet. Jeg har levet hele mit voksne liv her. Jeg har stiftet venskaber, forelsket mig to gange, opdraget en hund og plantet rødder et sted, jeg troede, jeg kunne kalde mit hjem. Min mulighed er at appellere sagen, men selv da ville jeg skulle forlade landet inden fristen og sende en ny ansøgning fra Canada med den rigtige DISCO-kode.”

Svækker den danske konkurrenceevne

Afslaget kommer kun en uge efter, regeringen kunne præsentere en bred aftale om at styrke international rekruttering af den arbejdskraft mange danske tech-virksomheder hungrer efter. I den sammenhæng nedsættes minimumskravet for den årlige indtægt til 375.000, ligesom man udvider den Fast Track-ordning, der skal give ansøgere en snorlige sagsbehandling. Kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for benytte den, nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere.

I Digital Hub Denmark, der promoverer Danmark internationalt for at tiltrække arbejdskraft til danske tech-virksomheder, er man begejstret over den nye aftale, der skal give flere udenlandske talenter adgang til det danske jobmarked. Men for den midlertidige direktør, Nicolaj Christensen, er sagen om Graham Hillgrens afvisning et kedeligt eksempel på at bureaukratiet svækker danske virksomheders konkurrenceevne, og at der ikke gøres nok for at fastholde de herboende talenter.

”Konkurrencen om international arbejdskraft er hårdere end nogensinde før, og danske tech-virksomheder hungrer efter arbejdskraft. Vi ved også, at nogle startups afviser store ordrer, fordi de ikke har ressourcerne til at levere, mens andre flytter arbejdspladserne ud af landet. Derfor kan vi heller ikke acceptere, at de talenter, der har fundet vej til Danmark, kan risikere at få afbrudt deres ophold grundet små teknikaliteter. Noget tyder på, at vi skal gøre mere for, at herboende talenter får en bedre sagsbehandling,” siger han.

Ifølge Nicolaj Christensen er det historier om forløb som Grahams, der udstiller Danmarks strenge integrationsregler og gør det vanskelligere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

”Danmark er en attraktiv destination for mange udenlandske talenter, og vi har meget at byde på. Men desværre har vi også ry for at være et lukket land med et svært tilgængeligt arbejdsmarked styret af et tungt bureaukrati med lange svartider og strenge krav til talenter, der kommer til Danmark ude fra EU. Det renomme er et benspænd for vores evne til at tiltrække flere talenter i fremtiden,” siger han.

Et liv i usikkerhed og uvished

For Graham Hillgren rinder tiden i Danmark snart ud. I hvert fald i denne omgang. Han er uafklaret om, hvorvidt han ønsker at vende tilbage til Danmark. Jobbet i Nøie har han ikke længere, da hans stilling blev nedlagt i slutningen af marts i forbindelse med nedskæringer. Men med den nye aftale vurderer han, at der kan sprede sig en usikkerhed og utryghed blandt andre ansatte herhjemme, der er kommer til Danmark fra lande udenfor EU.

”I de første 10 år, jeg boede her, var beløbsordningen nok til, at jeg følte mig forholdsvis sikker på min status her. Men nu afviser man folk på baggrund af andre kriterier, som er stillet til rådighed af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som udviser arbejdere på grund af tastefejl. Baseret på min erfaring kunne du indstille betalingsgrænsen til 1 krone og stadig blive nægtet tilladelse til at arbejde,” siger Graham Hillgren.

Under sit ophold i Danmark har Graham Hillgren mødt megen bureaukrati og lange behandlingstider i det danske integrationssystem, der ellers er skabt til at bistå udlændige. Hvis Danmark vil være et attraktivt land for udenlandsk arbejdskraft, skal det ændres i fremtiden.

”En stor del af bureaukratiet møder man, når man skal interagere med SIRI. Det kan tage timer at ringe til dem på telefonen for et simpelt spørgsmål. De nægter at besvare spørgsmål vedrørende din ansøgning, og du kan ikke tale med den sagsbehandler, der arbejder på din sag. Derudover er der lange behandlingstider og mangelfuld engelsk information, når du skal åbne en bankkonto og et få CPR-nummer, hvilket er meget frustrerende oplevelser for udlændinge,” siger Graham Hillgren.

Techsavvy har forelagt kritikken for SIRI, der ikke ønsker at kommentere på den konkrete sag. Vi har spurgt dem om det rimelige i at give Graham Hillgren 1 uge til at forlade landet, når de overskrider deres egen svarfrist med adskillige uger. Det ønsker SIRI ikke at kommentere på, ligesom de heller ikke ønsker at forholde sig til om der kan gøres noget for at bedre serviceniveauet i sagsbehandlingen i styrelsen og om arbejdstagere bør miste deres tilladelse på baggrund af teknikaliteter. SIRI oplyser om, at hvis en ansøger er uenig i en afgørelse, er der mulighed for at klage over SIRIs afgørelse til Udlændingenævnet.

Er du investor - eller bare ekstra nysgerrig?

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Investornyt", hvor du får portrættet af Ugens Startup med ekstra baggrundsviden og en oversigt over de seneste investeringshistorier i økosystemet lige i indbakken.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY