I dag åbner Concordium Blockchain Research Center på Aarhus Universitet. Centret skal forske i blockchain-teknologi med fokus på sikkerhed, gennemsigtighed og generel anvendelighed. Det er støttet af Concordium Foundation med 50 millioner kroner over fem år.

Selvom Bitcoin-kursen er styrtet dybt det seneste år, er forventningerne til dens underliggende teknologi – Blockchain – stadig tårnhøje. Teknologien forventes blandt andet at revolutionere valutasystemer, styrke ophavsrettigheder og digitalisere valgsystemer.

Indtil videre har teknologien dog haft et noget blakket ry på grund af problemer med sikkerhed, gennemsigtighed og anvendelighed. De problemer skal et nyt forskningscenter på Institut for Datalogi på AU nu forsøge at løse.

”Vores mål er at samle erfaringer fra tidligere generationer af blockchains, sammenholde det med den forskning, vi har bedrevet her på instituttet de seneste ti år – og på den baggrund skabe ny viden om teknologien,” siger professor Jesper Buus Nielsen, der er leder for det nye Blockchain-center på Aarhus Universitet.

Det nye center åbner i dag og får navnet Concordium Blockchain Research Center, da fonden Concordium Foundation millionstøtter centret. Fonden er en nystartet non-profit fond, som udvikler Concordium Blockchain Network, der er en ny generation blockchain med fokus på brugeridentifikation og gennemsigtighed.

”Concordium Foundation støtter Concordium Blockchain Research Center med 50 millioner over de næste fem år til fri forskning i teknologien. Vores forhåbning er, at forskningen på sigt kan bidrage til, at både det private erhvervsliv og den offentlige administration kan anvende blockchain-teknologien sikkert og effektiv til forskellige typer af transaktioner,” siger Lars Seier Christensen, der er formand for Concordium Foundation.

Lars Seier Christensen, Formand for Concordium Foundation.
Lars Seier Christensen, Formand for Concordium Foundation.

Forskningen bliver frit tilgængelig

Fonden støtter centret med godt 10 millioner årligt de første fem år af centrets levetid. Det finansierer blandt andet fire ph.d.-studerende og fire postdocs.

”Det her er fri forskning, og alle vores resultater vil blive gjort offentligt tilgængelige. Vi ser et stort uindfriet potentiale i blockchain-teknologien, og vi håber at kunne bidrage til, at den vil blive anvendt mere og bedre i samfundet i fremtiden. Derfor er vi meget taknemmelige for den støtte til fri forskning, vi nu har fået fra Concordium Foundation,” siger Jesper Buus Nielsen.

På universitetet ser man det nye center som et stort skridt mod en endnu stærkere digitaliseringsprofil.

”Det nye center bliver en stærk del af Aarhus Universitets omfattende digitaliseringssatsning og vil sammen med Center for Digitalisering, Big Data og Dataanalyse, som vi etablerede i 2017, give dansk it-forskning og -uddannelse et vigtigt boost”, siger Niels Chr. Nielsen, dekan på Science and Technology.