Sidste år var Midtjylland den eneste region, der oplevede en stigning i antallet af nyopstartede virksomheder. Men i første måned af 2021 er det ligeledes midtjyderne, der har oplevet de fleste konkurser.

Coronapandemien satte dagsordenen i 2020 og gør det fortsat her i starten af 2021 – også når det kommer til iværksætteri.

Friske tal viser, at fire ud af landets fem regioner enten så et fald eller stagnation i antallet af nyetablerede virksomheder. Hårdest gik det ud over Region Hovedstaden, hvor der blev oprettet seks procent færre virksomheder i 2020 sammenliget med 2019. Det viser et udtræk fra CVR-registret, foretaget af eStatistik, når der samtidig er renset for foreninger, holdingselskaber, genstartere og lignende.

Kun Region Midtjylland oplevede i 2020 en stigning i antallet af nyfødte virksomheder. Her steg antallet nemlig med syv procent, og det begejstrer Søren Olesen, bestyrelsesformand for Erhvervshus Midtjylland.

”Det er generelt en usikker tid for mange og især for de selvstændige erhvervsdrivende. Derfor er jeg også ekstra glad for at se så flotte tal for det midtjyske iværksætteri. Iværksætterne her har ikke ladet sig kyse af krisen, og det vidner om en stærk iværksætterkultur, der er opbygget gennem en mangeårig og målrettet indsats i de midtjyske kommuner,” siger Søren Olesen.

Kigges der nærmere på regionens 19 kommuner, ses det, at 14 af kommunerne oplevede en stigning i antallet af nystartede virksomheder. Favrskov Kommune klarede sig allerbedst. Her blev der etableret hele 25 procent flere virksomheder i 2020 sammenlignet med 2019.

Flere konkurser i 2021

På trods af at Region Midtjylland sidste år havde den største stigning i antallet af nyetablerede virksomheder, er det også den region med flest konkurser i den første måned af 2021.

Nye tal fra data- og analysevirksomheden Bisnode viser, at Region Midtjylland havde 156 procent flere konkurser i janaur 2021 sammenlignet med samme måned i 2020.

På landsplan gik 981 virksomheder konkurs i janaur 2021. Omsat til procent er det en stigning på 114 sammenlignet med samme måned i 2020.

“En rigtig god opbakning til dansk erhvervsliv har fået mange virksomheder til at undgå konkurs som følge af corona-krisen. Men med den seneste nedlukning ser det nu ud til, at mange virksomheder må give op,” siger Christian Anders Elkjær fra Bisnode Danmark.

Regionerne Hovedstaden og Sjælland oplevede også stigninger i antallet af konkurser på henholdsvis 111 og 95 procent. Knap så hårdt ramt var Region Syddanmark og Region Nordjylland med stigninger på henholdsvis 56 og 61 procent.

Finansiering- og forsikringsbranchen hårdest ramt

Konkurserne ses på tværs af brancherne. Dog var der i januar 2021 flest konkurser i branchen “Finansiering og forsikring.” Her gik 212 virksomheder konkurs, hvilket svarer til en stigning på 226 procent sammenlignet med januar 2020.

I branchen med mærkatet “Engros- og detailhandel: reparation af motorkøretøjer og motorcykler” var der dobbelt så mange konkurser som sidste år. Endeligt er brancherne  “Bygge og anlæg” og “Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed” også hårdt ramt med en stigning i antallet af konkurser på 70 procent i begge sektorer.