Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med netværksprogrammet Digital Læring er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

Program 2023

31. JANUAR 2023, KØBENHAVN

Kompetenceløft og teknologiforståelse som organisationsudviklingsprocesser

Niels-Peder Osmundsen Hjøllund, PhD, Chefkonsulent, Københavns Professionshøjskoles Læringslaboratorie

Til dette møde kan du blive klogere på kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelsens rolle heri. Fokus vil være på kapacitetsopbygning, som noget mere end bare det, at løfte enkelte medarbejderes kompetencer. Det helt centrale er, at tænke kompetenceløft som en organisationsudviklingsproces, der gør, at der kan leveres på nye målsætninger. Niels-Peder vil giver konkrete eksempler på dette arbejde, med udgangspunkt i udvikling af teknologiforståelse.

02. FEBRUAR 2023, AARHUS

Webinar: Digital Læring Øst + Vest (Fjern/hybridundervisning)

Lars Ringgaard, Aalborg Handelsskole

Til dette møde afholder vi et webinar, for både Digital Læring Øst- og Vest. Lars Ringgard fra Aalborg Handelsskole er oplægsholder på dagen, og kommer til at dele sine erfaringer omkring fjern/hybridundervisning.
Lars vil bl.a. komme ind på hvordan man kan interagere med de studerende på bedst mulig vis online, samt hvordan man holder dem motiverede bag skærmen.

Sessionen vare fra 10.00 – 12.00, hvor der også er afsat tid af til oplæg og spørgsmål med Lars.

01. MARTS 2023, SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

Edtech i Makerlab

Brian Østergaard, Projektleder + 2 Edtechs

​Dette møde er for både øst og vest.

​På dette møde besøger vi Brian i hans Makerlab, hvor vi skal høre om de forskellige igangsatte projekter. Vi skal udforske teknologien og på udkig i deres værksted til afprøvning af forskellige tek-enheder.

​På mødet har Brian også to Edtechs med, som vil fortælle om nye platforme til uddannelse- og pædagogisk teknologi.

​På Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier har de, med støtte fra Villum Fonden, gennem de sidste to år haft særligt fokus på STEM-kompetencer i brobygningen fra grundskolerne til de tekniske erhvervsuddannelser. Det har resulteret i MakerLab, som er et fælles værksted for alle tekniske erhvervsuddannelser på SESG.

Det kan virke underligt at etablere et makerspace på en skole, som kan ”make” alting meget bedre i værkstederne rundt på skolen. Det har dog vist sig, at den frie adgang til teknologier som 3D print og scan, laserskærer og robotter har skabt rammer for tværfagligt samarbejde, samt en øget interesse for at inddrage teknologi i undervisningen.

Netværksmødet vil indeholde både oplæg med afsæt i skolens erfaringer, og hands-on opgaver med teknologierne i MakerLab.

03. MAJ 2023, KØBENHAVN

VR / AR i praksis i undervisningen

Oplæg 1: TakeAWalk ApS v. Jesper Roy, adm. Direktør

​Til dette møde får vi besøg af Jesper fra Takeawalk.

​TakeAWalk specialiserer sig i at hjælpe mennesker med at træne, opleve og uddanne sig, ved at udvikle brugervenlige VR og AR løsninger. Derfor vil Jesper tage os igennem et spændende indlæg om de nyeste teknologier der arbejdes med i TakeAWalk, særligt indenfor læringssegmentet. Jesper vil derudover gøre os klogere på, hvilke metoder der kan hjælpe os i fremtidens undervisning.

07. JUNI 2023, AARHUS

Webinar: Digital Læring Øst + Vest (TBA)

19. SEPTEMBER 2023, KØBENHAVN

Et spring ind i fremtidens værktøjer med LIFE Fonden

Jari Due Jessen, Specialkonsulent, LIFE Fonden

Til dette møde skal vi på besøg hos LIFE Fonden, hvor vi har sat rammerne for en spændende dag med både rundtur, praksisnær workshop og didaktisk læring.

​LIFE Fonden står bag det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Vores mission er at styrke børn og unges viden om- og fascination af naturvidenskab, via undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i skoler og på ungdomsuddannelser.

På dagen kan du forvente følgende:

  • Rundtur på LIFE med præsentation af Fonden og deres undervisning
  • Læringsteknologier i LIFE’s forløb (VR, AR og de nyeste projekter de arbejder på til den tid.)
  • Arbejdet med udvikling af LIFE forløb (Herunder Affektive læringsmål bla. fra Forsikringsakademiet)

Moderator

Alle møder bliver modereret af Anders Skov Nielsen, som er selvstændig konsulent og medstifter af Undervisernes Forlag, samt har en Kandidat i IT didaktisk design.

Anders har fokus på, hvordan digitale værktøjer kan understøtte meningsfuld læring for undervisere og studerende, og har erfaring med at udgive og udvikle digitale undervisningsmaterialer for flere forlag. Slutteligt har Anders blandt andre arbejdet for det digitale forlag Clio, som både redaktør og projektleder indenfor forretningsudvikling.

Deltagelse & Medlemskab

Medlemskab af et Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger.

 

FaktorX

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer.

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde.