This post is also available in: English

NETVÆRKSPROGRAM:

Kultur

Gennem cases og hands-on-erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed.

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Hvordan vil teknologien eksempelvis være med til at skabe og udvikle kulturprodukter og hvilken rolle spiller det i kommercialiseringen heraf? Hvordan spiller teknologi en rolle i forbindelse med funding af kulturprodukter og hvor står vi ifht de immaterielle rettigheder? Hvordan vil teknologien, fremadrettet, spille en rolle i forhold til oplevelsen af en koncert, en fodboldkamp, et teaterstykke m.m.?

​Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

​Netværket har til formål at samle aktører på tværs af den danske kulturscene til en dialog omkring den stigende digitalisering og øget brug af nye teknologier til udviklingen, distributionen og oplevelsen af kulturelle og innovative tiltag i kulturlivet.

Program 2023-24

23. AUGUST 2023, KØBENHAVN

WEB 3 – Kunsten og teknologiens sammenspil

Til dette møde vil Majken Overgaard & Christian Villum gå i dybden med eget projekt, skabt i sammenspil med kunstneren Ditte Ejlerskov. Projektet omhandler kunsten- og teknologiens sammenspil.

Vi starter ud med indsparket fra Majken & Christian i rammerne af kunst og udstillinger, efterfulgt af en rundtur på et museum som afslutning på dagen.

Majken-417x417
Majken Overgaard
Founder & Art/Tech Expert

26. OKTOBER 2023, KØBENHAVN

AI I KULTURINSTITUTIONERNE

Snakken om kunstig intelligens er eksploderet i de seneste år, særlig med fremkomsten af ChatGPT – og den har selvfølgelig også fundet vej ind i kulturverdenen. Dét er netop kunstig intelligens vi dykker ned i, når vi besøger Mindfuture i deres verden bestående af lige dele software, kodning og kunst. 

Her skal vi snakke om mulighederne og udfordringerne i AI i kunst- og kulturformidling – og ikke mindst dilemmaerne, når kunstig intelligens påvirker eller bliver en integreret del af vores kultur.
 Og så får du også lov til selv at blive en del af et kunstværk, der udvikler sig i interaktion med iagttageren.

Caroline Axelsson
Caroline Axelsson
CEO, Mindfuture

JANUAR 2024, KØBENHAVN

NOCODE – gentækning af kulturinstitutionen

Hvordan arbejder skaber vi nyt relevant indhold i vores kulturinstitutioner? Kan vi tage ved lære af de mest innovative virksomheders arbejdsmetoder, når vi tilrettelægger vores kulturindsatser? Og hvordan inddrager vi brugerne i vores udviklingsproces? 

På dette møde sætter vi grundlæggende spørgsmålstegn ved den måde, vi traditionelt har forstået formidling og vores besøgene som kulturinstititution.
 Vi skal blandt andet snakke no-coding som metode, og se om vi kan finde inspiration hos nogle af de ekstremt succesfulde virksomheder, der de seneste år har revolutioneret vores tilgang til produkter & ydelser som forbrugere. 

Det bliver super interessant, når vide byder velkommen til en af landets førende eksperter indenfor NoCoding, nemlig Maja Overgård.

Maja Overgård
 Maja Overgård
NoCode-ekspert, Iværksætter og startup-mentor

12. MARTS 2024, KØBENHAVN

Teknologi & publikumsinddragelse

 ​CKI arbejder på daglig basis med metoder og projekter, der fremmer interkulturelle kompetencer og publikumsudvikling. Dette bygger på en forståelse for hvad der motiverer mennesker til at deltage og udtrykke sig.

Niels Righolt fra CKI vil på dette møde tage os igennem sin rejse i, hvordan man interagerer og inddrager sit publikum, samt udvikler sin interkultur.

I forlængelse af dette, vil Niels komme ind på hvilke teknologiske metoder man kan benytte sig af ifm. med optimering i egen virksomhed.

niels-417x417
Niels Righolt
Centerleder, Center for Kunst & Interkultur (CKI)

Moderator

Moderator for dette netværk er Christian Villum, som har en baggrund der tager afsæt i at undersøge nye teknologiske strømninger. Han har bl.a. en baggrund i skabelses-teknologi, nye digitale forretningsmodeller, data, design, internet kultur og hacktivisme.

​Christians tidligere arbejde inkluderer medstiftelse og ledelse af den eksperimentelle Platform 4 Art & Technology hub samt en række år som Direktør af Digital og Fremtidstænkning ved Dansk Design Center hvor han her har været involveret i en række kulturprojekter.

​Med Christian ved roret, er vi sikker på at der vil være konstruktive dialoger om hvordan teknologi kan integreres i kulturlivet for at højne kulturoplevelser.

Deltagelse & Medlemskab

Medlemskab af et Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

FAKTORx

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer.

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne. Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde.

Artikler om Digital Kultur på TechSavvy.media