Antler, en global venturefond, åbner kontor i København. Ambitionen er, at fonden hvert år skal tiltrække op til 100 iværksættere med specialistviden inden for grøn teknologi. Vækstfonden bidrager med 50 mio. kr. 

Når den internationale venturefond Antler åbner kontor i København, er fokus på klima og bæredygtighed.

Fra Antlers side er ambitionen at samle 70-100 iværksættere i København årligt, som sammen skal bygge 10-20 grønne techvirksomheder. Iværksætterne vil være nogen med 10-12 års erfaring, som enten er forskere eller personer med stærke kompetencer inden for teknologi.

”Danmark og Norden har et stærkt fundament, hvor forskning, risikovillig kapital og mange innovative iværksættere giver et godt potentiale inden for grønne løsninger. Danske virksomheder rummer globale potentialer, og derfor giver det god mening for os at etablere kontor i København, hvor vi forventer at tiltrække iværksættere fra hele verden inden for bæredygtighed og grøn omstilling,” siger Livia Moore, Associate Partner, Marketing i Antler.

Antler vil årligt komme til at arbejde med to hold af iværksættere. I første del af processen sættes iværksætterne sammen for at udvikle nye forretningsidéer. Herefter vil de bedste idéer modtage risikovillig kapital, så de kan etablere virksomhed.

Antler forventer, at der vil komme en fordobling i antallet af grønne techvirksomheder, der modtager ventureinvesteringer i Danmark i løbet af et år.

Investering fra Vækstfonden

Vækstfonden har investeret 50 mio. kr. i fonden som en del af Danmarks Grønne Fremtidsfond, der skal sikre kapital til grønne virksomheder og teknologier.

Fra Vækstfondens side er man begejstret for, at Danmark har kunne lokke Antler til København.

”At en international fond som Antler nu vælger at basere sig i København, er helt i tråd med vores strategi i Vækstfonden, hvor vi investerer i og med udenlandske fonde med henblik på at tiltrække udenlandske investorer, kapital og kompetencer til Danmark. Det kommer Antler i høj grad også til. De skal hente stærke kompetencer fra hele verden til København og herfra bygge nogle af fremtidens grønne virksomheder. Derfor er vi rigtig glade for, at vi har kunnet medvirke til at tiltrække Antler,” siger Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden.

Planen er, at Antlers nye kontor i København bliver etableret i løbet af første kvartal af 2021.