This post is also available in: English

Mængden af tilbud og programmer for iværksættere og startups på de danske universiteter er voksende. Men der er stadig meget at gøre før verdensklasseforskningen hurtigt nok bliver omsat til eksplosive startups.

Sponseret: Artiklen er udgivet i samarbejde med Digital Tech Summit.


Sammen med startupbølgen fra Silicon Valley kom et ideal om hurtigst muligt at droppe ud af uddannelsen for at starte en virksomhed, så man kunne nå at blive lige så succesfuld som Steve Jobs, Bill Gates og Mark Zuckerberg. Men i virkeligheden øger man selvfølgelig ikke sine chancer for at få succes med sit startup ved at droppe uddannelsen. Tværtimod.

Derfor fokuserer de danske universiteter også i stigende grad på, hvor meget man kan opnå ved at kombinere iværksættertrangen med en universitetsuddannelse. Blandt andet gennem foreningen Venture Cup Denmark, som gennem 22 år har arbejdet på at styrke entreprenørskab på universiteterne.

”De danske universiteter har været på en imponerende rejse inden for entreprenørskab, hvor de enkelte universiteter er gået fra ikke at have tilbud til studerende eller startups til i dag at have stærke miljøer og et væld af programmer, som er stærkt integreret i undervisning og forskning. Tilkomsten af universiteternes egne hubs betyder, at Venture Cup i stigende grad bliver en paraplyorganisation, der søger at styrke og udvikle tværgående netværk og samarbejde,” siger Morten Ugelvig Andersen, CEO for Venture Cup Denmark.

Viden skal spille sammen med erhvervslivet

Når Digital Tech Summit åbner dørene for 5.000 deltagere d.25.-26. oktober, er det igen i år for at få forskning og industri til at mødes. Succes kræver nemlig, at der bygges nye forbindelser på kryds og tværs. En ambition man deler i Open Entrepreneurship.

”Universiteterne og entreprenører er de seneste år begyndt at åbne mere op for at bruge hinanden. Fx kan forskning og erhvervsliv i dag mødes i det nationale projekt Open Entrepreneurship, som samler alle universiteter og adresserer samfundsudfordringer i et effektivt partnerskab med erhvervslivet. Partnerskaber som bidrager til skalering og impact. Det betyder, at Danmark i højere grad kan give nyttiggørelse af forskning et tiltrængt boost, som der i den grad er brug for, når du ser på behovet for teknologi, der kan løse grøn omstilling og andre store samfundsudfordringer,” siger Jes Broeng, Programme Director for Open Entrepreneurship.

Det samme gælder hos DIREC, som har til formål at omsætte verdensklasse forskning til innovative produkter og tjenester i samarbejde med private virksomheder og den offentlige sektor.

”Universiteterne har de sidste år oprustet meget på iværksættersiden, specielt for studerende, og der er generelt flere og mere ambitiøse tilbud til vidensiværksættere. Der kan stadigvæk gøres mere i forhold til at gøre det lettere administrativt og mere attraktivt specielt for forskere at starte virksomhed. Skal danske startup for alvor klare sig, er det vigtigt, at de har en unik konkurrencefordel, som ikke let bliver kopieret af internationale konkurrenter. Spinouts fra universiteter kan give denne konkurrencefordel ved at være de første og nogle gange eneste til at kunne tilbyde en unik teknologi i et produkter,” siger Thomas Riisgaard Hansen, Managing Director for DIREC.

Private aktører rykker

Som med alle andre startups kræver det kapital at vokse. Derfor åbnede Innovationsfonden i 2019 programmet Innoexplorer, som har til formål at modne iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra de offentlige danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler. Og selvom man med et budget på ca. 50 mio. kroner årligt har hjulpet mange på vej, mener Innovationsfonden stadig, at der er et væsentligt uudnyttet potentiale indenfor alle fagligheder.

”I Danmark kan vi bryste os af at producere forskning i verdensklasse. Den store udfordring for os er at få omsat den fremragende forskning til konkret værdi for samfundet: Nye forretningsideer og nye løsninger. Det er bl.a. det, Innovationsfonden er sat i verden for: At være brobygger mellem viden og forskning på den ene side og virksomheder og andre aftagere på den anden,” siger Sidsel Hougaard, chef for Innostartup i Innovationsfonden.

Den private sektor er da også i stigende grad interesseret i at koble sig på vidensmiljøerne på de danske universiteter. Blandt andet venturefonden PreSeed Ventures, som ud over at investere i helt tidligere startups også er involveret i blandt andet GreenPact i samarbejde med DTU, som skal kommercialisere mere forskning i kampen mod klimaforandringer.

”Universiteterne har rykket sig gevaldigt ift. at tilbyde og udvikle forskellige initiativer, der har til formål at understøtte iværksætteri. Alle vil gerne have flere succesfulde, hurtigvoksende startups, som vi spinner ud af Danmark og bygger ud fra den guldgrube af forskning, som vores universiteter rummer. Men de dygtige iværksættere og resultaterne kommer ikke af sig selv. Vi kan kun accelerere udviklingen hurtigt nok i samarbejde med endnu flere fonde, virksomheder og andre erhvervspolitiske aktører, som støtter op om at udbygge universiteternes økosystem for iværksætteri. Det kræver helt konkret, at endnu flere af de gode initiativer bliver medfinansieret af private fonde og virksomheder,” siger Christel Piron, CEO for PSV Core

Både fonde og virksomheder bliver nødt til at engagere sig på tværs i økosystemet, og der skal fremhæves rollemodeller for den næste generation af iværksættere, som kan hjælpe med at spinne flere virksomheder ud fra universiteter. Og det kræver blandt andet, at det private erhvervsliv tør investere.

”Der er et paradigmeskifte i gang – men vi har stadig langt igen for at understøtte, at universiteterne har de bedste muligheder for at lære de studerende den strategiske tænkning af iværksætteri mod at løse samfundsudfordringer som f.eks. klimaudfordringer. Vi skal blive endnu bedre til at trække f.eks. et patent ud af universitetet, så det kan blive en del af en kommerciel forretningsidé. Det tager som regel lang tid, og derfor har vi brug for alle mand ombord,” siger Christel Piron.

Om Digital Tech Summit:

  • Digital Tech Summit afholdes af de otte danske universiteter i fællesskab. Målet er at skabe en fælles platform for mødet mellem forskning, industri og teknologi.
  • Messen flytter i år i større rammer i Bella Center Copenhagen, og forventer over 5.000 deltagere på tværs af forskere, studerende, industrien og startup-økosystemet. Eventet afholdes 25-26. oktober.
  • Digital Tech Summits startup aktiviteter sponseres af Otto Mønsteds Fond, Innovationsfonden, Vækstfonden, Den Danske Maritime Fond, Fonden for Entreprenørskab, Teknologipagten, PreSeed Ventures. Øvrige partnere tæller bl.a. VentureCup, KRING, DIREC, Open Entrepreneurship, Station, ThirdRoom, DigitalLead/Cyber hub, Copenhagen Fintech og TechSavvy.
  • Læs mere på digital-tech-summit.com.


FREE E-PAPER:
Get "From University to Unicorn"

…you will also be signed up for our weekly newsletter with the latest news and stories from the Danish startup-ecosystem!

Vi spammer ikke, og du kan altid afmelde dig igen!
Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.