You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

Pengene er der, endelig – nu rejser de næste spørgsmål sig

@Adam

Hvordan skal de forvaltes? Hvordan skal vi prioritere? og hvordan sørger vi for at pengene ikke bliver spist op af bureaukratisk administration.

Hvordan skal de forvaltes? Hvordan skal vi prioritere? og hvordan sørger vi for at pengene ikke bliver spist op af bureaukratisk administration.

Til Iværksætter-konferencen på Christiansborg i sidste uge blev der, kastet lys over den kommende iværksætterstrategi. Med et historisk højt beløb afsat til danske iværksættere, er det afgørende, at investeringen ikke blot er stor i økonomisk forstand, men også dybdegående og velovervejet. Det må være at den allerstørste vigtighed er, at det ender ud med impact, og at slutresultatet bliver efter hensigten.

Danmark står over for en spændende, og i høj grad nødvendig, økonomisk satsning med den annoncerede årlige støtte på 1,5 milliarder kroner fra 2024-2027, efterfulgt af en milliard årligt. Støtten er designet til at fremme innovative løsninger og adressere fremtidens udfordringer. Det er nødvendigt at satse på innovation og have et fremtidssyn, hvis Danmark stadigvæk skal stå stærkt i verden, og særlig at holde sig til i en brydningstid hvor den ene udfordring nærmest står i kø efter den anden.

En af løsningerne, vil muligvis være at fremme behovet for at støtte kvindelige iværksættere, som trods potentiale, står over for betydelige barrierer og bias.

Freja Brandhøj, Chef for Iværksætteri i Dansk Erhverv, skriver følgende på sin LinkedIn:

“Jeg havde fornøjelsen af at være til iværksætterkonference på Christiansborg sidste uge – og jeg må bare sige kæmpe tak for din passion og indsigt i det her område Mette Reissmann. Der er en stor opgave forude. Vi forbedrede barselsvilkårene for iværksættere for et par år siden, men ordningen kræver justeringer. Lige som at det lige kun er 8 pct. kvindelige iværksættere, som samtidig kun modtager 0,1 pct. af andelen af kapital – også selvom de faktisk producere 25 pct. mere i omsætning pr. investeret krone og dermed på siges at være en god investering.”

Hertil tilføjer Freja Brandhøj, at der ligger et stort potentiale og venter, som der skal åbnes op for – og at vi bør se både på skatteområdet og den nuværende strukturelle, uddannelsesmæssige og kulturelle bias. 

Hvordan ser vi potentialer i fremtidens udfordringer?

Det er velkendt, at kvindelige iværksættere kun udgør en lille procentdel af det samlede antal iværksættere og modtager en skævvredet mængde af kapitalen. Udfordringen i denne kontekst, ligger i hvordan vi sikrer at en del af de 1,5 milliarder kroner anvendes til at bryde barrierer og fremme ligestilling inden for iværksætteri.

3 åbne til debat:

1. Hvordan sikrer vi kapitaladgangen til kvindelige iværksættere, så en fair andel af midlerne specifikt allokeres til kvindelige iværksættere? 

2. Skal en del af midlerne investeres i uddannelsesprogrammer og mentorordninger målrettet kvinder?

3. Hvordan identificeres eksisterende bias og strukturelle barrierer, der hindrer kvinders succes i iværksættere verden? 

Fokus på kvindelige iværksættere, har set med politiske øjne, et kæmpe potentiale til at booste innovation og vækst, men det kræver en velovervejet strategi og en åben dialog. Det er vigtigt, at vi er dialog-søgende på tværs af den private- og offentlige sektor, brancher og på trods af politiske uenigheder.

Med de mange udfordringer som fremtiden bringer, er vi tvunget til en erkendelse af, at vi bliver nødt til at se muligheder fremfor begrænsninger, og at alle kan og skal bidrage til innovationen. At investere i kvindelige iværksættere udelukker ikke andre initiativer, men kan omvendt bruges som en paraply, der kan accelerere samarbejde og skabe de afgørende løsninger. 

Det er vigtigt, at vi bruger denne historiske investering som en katalysator for ægte forandring og sikrer, at den øger den kollektive optimisme ved, at fremme dialog og sammenhængkraft og bevæge os væk fra de monologer der dominerer i samfundets diskurser som fremmer polarisering.

Er du investor - eller bare ekstra nysgerrig?

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Investornyt", hvor du får portrættet af Ugens Startup med ekstra baggrundsviden og en oversigt over de seneste investeringshistorier i økosystemet lige i indbakken.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY