Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber – de såkaldte IVS’er. Samtidigt sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kroner.

Med iværksætterselskaberne blev det muligt at starte et selskab for så lidt som én krone, og meningen var netop at gøre det nemt og billigt for iværksættere at komme i gang uden at sætte privatøkonomien på spil.

Men en analyse fra erhvervsstyrelsen har vist, at IVS’erne i for mange tilfælde er blevet brugt mod hensigten. Analysen finder blandt andet, at selskabsformen har næsten dobbelt så høje skatte- og afgiftsrestancer som enkeltmandsvirksomheder. Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen.

”Med iværksætterselskaberne er det blevet for nemt at oprette virksomheder og risikofrit bedrage samfundet for millioner af kroner. Senest har vi inden for taxabranchen set en uhensigtsmæssig udnyttelse af selskabsformen. Derfor fremsatte Dansk Folkeparti allerede sidste år forslag om at lukke ned for de såkaldte IVS, og jeg er glad for, at vi nu får lukket ned for selskabsformen,” siger, Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti.

Der er i dag cirka 45.000 aktive iværksætterselskaber. Disse skal inden for to år omregisteres til anpartsselskaber med en selskabskapital på min. 40.000 kroner.

Billigere at starte ApS

Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskaber sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber, så man nu kan starte et ApS for 40.000 kroner mod 50.000 kroner tidligere.

”Det er vigtigt for iværksætteriet, at det er nemt og billigt at stifte virksomhed i Danmark, og det var også den oprindelige tanke med iværksætterselskaberne. Men IVS’erne har blandt andet den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge. Det medfører en risiko for svig. Derfor vælger vi nu at afskaffe selskabsformen. Til gengæld gør vi det billigere at oprette et anpartsselskab, så det fortsat er nemt og billigt at oprette selskaber i Danmark,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov i en pressemeddelse.

Loven, som afskaffer iværksætterselskabsformen og sænker kapitalkravet for anpartsselskaber fremsættes i dag og træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.