Regeringen har i dag lanceret 22 initiativer for deleøkonomien i Danmark, som skal gøre det lettere at være deleøkonomisk virksomhed og mere attraktivt at være forbruger, samtidig med at skatten betales.

I dag regeringen præsenteret sin længe ventede strategi for deleøkonomi. En strategi der indeholder 22 initiativer, som skal bidrage til at skabe mere tillid i deleøkonomien, sikre korrekt skattebetaling, understøtte at deleøkonomien bidrager til nye jobmuligheder og sikre, at Danmark også i fremtiden kan følge med udviklingen på området.

”Med strategien gør vi det lettere både at være borger og virksomhed i deleøkonomien. Der ligger et enormt vækstpotentiale i deleøkonomien, og derfor vil vi med strategien sikre, at deleøkonomien vokser i Danmark,” siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Læs også: Ny brancheforening vil booste dansk deleøkonomi

“Vi skal have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Og vi skal have flere danskere til at udnytte alle de nye muligheder, deleøkonomien giver os. Det vil skabe udvikling og vækst, som både kommer miljøet, samfundet og den enkelte borgers privatøkonomi til gavn.”

Digital indberetningsløsning er omdrejningspunkt

Mens mange af initiativerne handler om gode hensigter og løfter om at gøre mere for deleøkonomien, har der også sneget sig et par konkrete forslag ind.

Det helt centrale initiativ er, at regeringen vil etablere en digital indberetningsløsning, der sikrer, at deleøkonomiske virksomheder automatisk kan indberette brugernes indtægter til Skat.

Læs også: Mobilepay hjælper Skat ind i den digitale tidsalder

”Deleøkonomien rummer et kæmpe potentiale for vækst og velstand i Danmark, og det skal vores skatteregler selvfølgelig understøtte. Løsningen er at gøre det både enkelt og økonomisk attraktivt for danskerne at bruge de deleøkonomiske platforme, som samarbejder med skattevæsenet. På den måde får danskerne mere gunstige skattevilkår – og skattemyndighederne har større sikkerhed for, at alle betaler den rette skat,” siger Skatteminister Karsten Lauritzen.

Den nye strategi indeholder nemlig en forenkling af fradrag for privat udlejning af bolig og sommerhuse og et nyt fradrag for udlejning af båd og bil – men alle fradragene forudsætter, at det foregår gennem en platform der samarbejder med Skats kommende, automatiske indberetningsløsning.

Nye fradrag og én offentlig indgang

Strategien lægger op til et fradrag for udlejning af sommerhuse og boliger på 36.000 kroner og et nyt fradrag for udlejning af private biler og både på 5.000 kroner – men som sagt forudsat, at det foregår gennem en platform der samarbejder med Skat.

Samtidig skal alle danskere have ret til at udleje deres bolig i mindst 90 dage om året, når de udlejer via en platform, som indberetter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan vælge at sætte en højere grænse, men ikke en lavere.

”Boligen er et af de mest populære områder for deleøkonomi, men mange borgere er i dag usikre på, hvilke regler der gælder for korttidsudlejning af deres bolig. Derfor fastsætter vi nu nogle regler med tilpas attraktive vilkår for korttidsudlejning, og som samtidig understøtter systematisk skatteindberetning,” siger Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Ligeledes er der blevet oprettet én indgang til det offentlige for deleøkonomiske virksomheder – deleøkonomien.dk – hvor virksomheder hurtigt kan få svar, hvis de oplever at regler står i vejen for deres forretningskoncept.

Se Erhvervsministeriets oversigt over alle initiativer her.

 

Mobilepay hjælper Skat ind i den digitale tidsalder