Regeringen vil gøre offentlige ydelser lettere tilgængelige for iværksættere

@jakob

Ved et pressemøde modtog Erhvervsminister Brian Mikkelsen i dag en rapport fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Under overskriften “Fokuseret og Fremtidssikret” fremlægger rapporten en ambitiøs model for et mere transparent erhvervsfremmesystem, der skal gøre det nemmere og enklere at være virksomhedsleder i Danmark. 

I 2016 brugte Danmark i alt 4.6 milliarder DKK på erhvervsfremmeindsatser. 2.9 milliarder DKK på nationalt, 1.1 milliarder DKK på regionalt og 0.6 milliarder DKK på kommunalt niveau.

Læs også: Formand: “Jeg vil udfordre narrativet om, at vi har fået skabt en iværksætterkultur i Danmark”.

Men erhvervsfremmesystemet har flere gange mødt kritik i offentligheden for ikke at udnytte midlerne effektivt og gunstigt nok for danske iværksættere. Derfor nedsatte erhvervsministeren i sommeren 2017 et Forenklingsudvalg, der fik til opgave at reformere det danske erhvervsfremmesystem og gøre det lettere at navigere i.

Udvalget kom i dag med 26 anbefalinger under overskrifterne.

  • En fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats
  • En digital platform og nye Erhvervshuse giver bred adgang til vejledning af høj kvalitet
  • Kræfterne skal samles i færre, landsdækkende klynger og netværk
  • En klar statslig arbejdsdeling
  • Færre ressourcer skal gå til at evaluere

Udvalget anbefaler, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækst-råd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre knopskydninger. Udvalget anbefaler også, at de i dag over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til én klynge per styrkeposition fordelt over landet. Dertil kan der være et mindre antal ”start up” klyngeorganisationer inden for nye spirende erhvervsområder.

Du kan læse anbefalingerne her.

Du kan læse rapporten, der ligger til grund for anbefalingerne her.

Alt for komplekst

I november måned 2016 udarbejdede McKinsey & Company i samarbejde med andre konsulenthuse en rapport og kortlægning af erhvervsfremmesystemet som det har set ud indtil i dag. For at understrege kompleksiteten i junglen af offentlig midler forsøgte de at rede trådene ud ved at illustrere systemet.

Formand for Dansk Iværksætter Forening, Peter Kofler, sagde sidste år til TechSavvy Media:

“Der bliver brugt 40 milliarder kroner på erhvervsfremme i Danmark, hvoraf alene 5 milliarder af dem bliver brugt på erhvervsfremmesystemet. Det er altså ikke fordi, vi ikke har mulighed for at ændre på tingenes tilstand, vi skal gøre det mere attraktivt at tage en risiko. Og det er nok de to væsentligste ting; at få brudt med kulturen tidligt og gøre det mere attraktivt at være risikovillig.”

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY