Den nye SDG Accelerator vil hjælpe virksomhedsledere med at tænke FN’s verdensmål ind i forretningen – samtidig med den er økonomisk bæredygtig. Som kickstart inviterer FN’s Udviklingsprogram og Industriens Fond alle virksomheder i programmet til et VIP-event.

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s Verdensmål – forkortet SDG – der skal sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både virksomheder, mennesker og den planet, vi bor på. Verdensmålene giver fornyet håb for fremtiden, men det kræver at arbejdshandskerne bliver taget på, og der bliver arbejdet konkret med målene.

SDG Accelerator er et nyt projekt, der skal hjælpe små og mellemstore danske
industrivirksomheder med at bruge FN’s Verdensmål til udvikling af nye bæredygtige
produkter og forretningsmodeller.

”Erhvervslivet er en vital medspiller inden for alle 17 verdensmål. Økonomisk vækst, samhandel, iværksætteri, innovation og skabelsen af anstændige arbejdspladser er opgaver, der i høj grad tager afsæt i den private sektors indsats. Danske virksomheder er langt fremme på flere af områderne, eksempelvis cleantech og byudvikling, og den styrkeposition kan udnyttes endnu bedre,” siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond, der sammen med UNDP står bag det nye projekt SDG Accelerator.

Der er store potentialer – også økonomisk – i at levere bæredygtige forretningsmodeller og løsninger i verdens vækstøkonomier, som er utraditionelle markeder for mange danske virksomheder. Det er svære markeder at arbejde i, men det gør ikke behovet for bæredygtige løsninger mindre.

Verdensmål skal gøres økonomisk bæredygtige

Nogle af udfordringerne bag de 17 verdensmål forsøger virksomhederne i SDG Accelerator at løse. Desmi Ro-Clean, som er en af de 15 virksomheder i programmet, bruge sin know-how fra opsamling af olie på at fjerne plastik fra verdenshavene. Bluetown, som også deltager, vil give internetforbindelser til afsondrede landsbyer i især Afrika og Indien ved hjælp af solcelledreve parabolmaster.

Generelt er der stor velvilje blandt danske virksomheder. Men det er vanskeligt at omsætte abstrakte Verdensmål til konkrete handlinger og gøre dem til en del af virksomhedernes forretningsudvikling. For at lykkes med det, er det nødvendigt at finde den enkelte virksomheds potentiale og behov og operationalisere Verdensmålene. Og det er hvad Bluetown har tænkt sig.

”Vi deltager i SDG Accelerator, fordi vi gerne vil udvikle nye løsninger og forretningsmodeller, der kan bidrage til indfrielsen af Verdensmålene. Sammen med eksperter fra FN-systemet og Deloitte håber vi at gøre dette, således at vi samtidigt kan få del i de 12 billioner amerikanske dollar, der er af forretningsmuligheder i Verdensmålene årligt frem til 2030”, siger Peter Ib, CEO i Bluetown.

Til VIP-eventet vil alle virksomhedslederene fra de deltagende virksomhedere præsentere, hvorfor de er gået ind i projektet, samt hvad de konkret forventer at få ud af programmet. Derudover vil investor, serieiværksætter og forfatter Lars Tvede dele sit syn på fremtidens store trends, som vil påvirke danske virksomheder.

VIP-eventet finder sted den 20. marts 2018 kl. 15-18 i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.