Med udgangspunkt i årtiers erfaring i rengøringsbranchen vil det unge startup ’IoT Cleaning’ bruge sensorer, data og software til at ruske op i rengøringsbranchen. ”Det kan godt komme til at ændre afregningsmodellerne,” mener stifteren.

Et fast skema lamineret og påsat rengøringsvognen er stadig det vigtigste værktøj til at styre opgaverne for rengøringsvirksomheder mange steder.

Startuppet IoT Cleaning vil gøre det lidt smartere med en tablet og en interaktiv tegning, der viser, hvor og hvordan der skal gøres rent. Men det er ikke bare for rengøringsassistenternes skyld. Løsningen benytter nemlig sensorer i bygningen, som skal gøre det muligt at udnytte ressourcerne meget bedre end i dag.

”I stedet for at arbejde med faste skemaer får kunderne med vores system kun gjort rent i bygningen, når der faktisk har været aktivitet. Det tager de gamle systemer ikke hensyn til. Men ved at bruge sensordata får bygningsejeren overblik over aktiviteten, og hvornår der bliver gjort rent – og det er med til at gøre det hele mere bæredygtigt,” siger Knud Erik Petersen, stifter og CEO i IoT Cleaning.

Bygget på årtiers erfaring

Ideen til at styre rengøringen med IoT fik Knud Erik Petersen allerede for seks år siden. Her så han nemlig en artikel om, hvordan fremtidens bygninger ville have indbygget sensorer. Sensorer som han instinktivt tænkte, ville være oplagte at bruge i planlægningen af rengøring.

Stifteren af IoT Cleaning kender nemlig rengøringsbranchen særdeles godt. Allerede i 1993 startede han sit eget rengøringsselskab i Aalborg, som han drev i 22 år, inden det blev solgt i 2015. Undervejs bestemte han sig for også at blive softwareudvikler med systemet ’Lomwas’, som flere rengøringsfirmaer i dag bruger til internt at styre arbejdet. Og med startuppet IoT Cleaning går han skridtet videre på digitaliseringstigen: Nu skal rengøringen drives af sensorer og data.

”Min erfaring betyder jo, at jeg ved alt om rengøring og bygninger. Rengøringsindustrien og sensorer har eksisteret, siden jeg var barn. Jeg har bare sat det sammen på en ny måde,” siger Knud Erik Petersen.

Ny strategi med kendt teknologi

I en tid hvor IoT, sensorer og data er brandvarme buzzwords, kan man undre sig over, at rengøring drevet af de teknologier ikke allerede er allemandseje. Men ifølge Knud Erik Petersen handler udbredelse ikke kun om teknologi.

Knud Erik Petersen, stifter og CEO i IoT Cleaning.

”Det er fordi, man i dag har et mindset om, at det er leverandøren, man sælger planlægnings-værktøjer til. Men jeg tror ikke, at de får lov til at bygge infrastruktur op i kundens bygning. For den dag de ikke længere leverer rengøring forsvinder al data om bygningen,” siger han.

Derfor har IoT Cleaning også taget en anden tilgang, hvor systemet sælges direkte til bygningsejeren, så det er ejeren der bygger infrastrukturen og får ejerskab over den data og viden, som sensorerne og platformen opsamler. Og det har potentiale til at rokke ved den måde, større virksomheder køber rengøring på.

”Når man køber rengøring i dag, inviterer man en række selskaber ind, og så får man nogle tilbud, inden man går med en af leverandørerne. Med vores system kan bygningsejeren i stedet definere krav til hvert lokale: Eksempelvis at toiletter skal gøres rent efter 40 besøg, og et givent rum skal rengøres hver 25. time. Når det er sat op én gang, skal rengøringsleverandøren bare have adgang til systemet, så de kan se, hvad der skal gøres rent. Og det giver meget større fleksibilitet,” siger Knud Erik Petersen.

En besparelse på 80 procent

Med IoT Cleaning får kunderne gjort rent ud fra aktivitet frem for faste intervaller. Det betyder, at systemet automatisk kan skrue op og ned alt efter, hvor mange der er på kontoret i en periode. Og hos startuppets første kunde – et stort C25 selskab med tæt ved 2000 medarbejdere – har det vist en enorm effektivisering.

”Vi testede i en hel bygning i foråret, hvor 50 procent af medarbejderne var sendt hjem, og her sparede kunden 80 procent på rengøring,” siger Knud Erik Petersen, og tilføjer at det ikke kun er godt for bundlinjen – men også for bæredygtighedsregnskabet, fordi det betyder mindre forbrug af ressourcer til rengøringen.

Han medgiver, at corona-nedlukningen har været en særlig situation. Men den slags situationer opstår også, når der er ferieperioder med lavere aktivitet, og i fremtidens arbejdsmarkeds med mere fleksible arbejdspladser tror han kun, at der vil bliver større efterspørgsel på fleksibel rengøring.

”Der er ikke nogen, der ved, hvem der er hjemme, eller hvor de er i bygningen. Det har de skulle kæmpe med at lave en plan for. Men den del behøver de aldrig tænke på igen, hvis bare de overlader arbejdet til sensorer,” siger Knud Erik Petersen og tilføjer:

”Det er en ny måde at gøre det på, og virksomhederne synes, det er en god ide – for i stedet for at købe det hele fra en rengøringsleverandør, der står for alt, får de her et system til deres bygninger, hvor de løbende kan definere kravene.”

Vil ud i hele verden

Det stærkeste kort for IoT Cleaning er selve softwaren til at styre arbejdet. Systemet er nemlig ikke afhængig af, hvilke sensorer der leverer dataen – men omvendt leverer startuppet også gerne sensorer, hvis kunden ikke allerede har dem i bygningen. På den måde kommer de hurtigt i gang med en test, der kan vise potentialet.

”Fremover begynder bygninger at være udstyret med sensorer, og når det sker, kan vi bare få data derfra. Vores strategi er ikke at levere hardware, men at være en app i fremtidens bygningssystemer. Man styrer allerede lys og varme og ventilation med sensorer. Det samme kan jeg bruge til at styre rengøring,” siger Knud Erik Petersen.

Men er rengøringsselskaberne ikke modstandere af, at et startup vil ind og styre deres arbejde?

”I dag får selskaberne et statisk beløb til at gøre rent for, men det kan godt være, at afregningsmodellerne kommer til at ændre sig fremover. Nogle er trætte af det, men de er også klar over, at det er den vej det går,” siger Knud Erik Petersen.

Og for stifteren er ambitionen ikke kun, at det er danske rengøringsselskaber, der skal vænne sig til en sensordrevet fremtid.

”Så snart det bliver muligt og modellen kører i Danmark, så skal vi videre. For om du gør en bygning ren i Barcelona eller London eller Kolding: Det er den samme udfordring med den statiske plan. Vi skal være standard i fremtidens bygningssystemer – det er vores mission,” siger han.