Vikarplatformen Temply vil ruske op i et marked præget af lange kontrakter og fastgroede vaner. Første punkt på dagsordenen er at få flere B2B-kunder overbevist om, at Temply ikke er for godt til at være sandt.

Det tager i gennemsnit 11 minutter og 7 sekunder fra en virksomhed har lagt et job op på Templys platform, til stillingen er blevet besat af en vikar. 

På trods af det stærke salgsargument har Temply erfaret, at det kan være en svær proces at få virksomhederne overbevist om, at de skal droppe de traditionelle vikarbureauer og i stedet hoppe med på Templys app- og platformsbaserede løsning. 

“Når vi snakker med potentielle kunder, og fremlægger Templys produkt for dem, lyder det for godt til at være sandt. Så vi møder meget skepsis. Det bunder i, at vores produkt er radikalt anderledes end det, de allerede kender,” siger Frederik Hedelund, stifter og adm. direktør i Temply. 

Salgsprocessen bliver heller ikke nemmere af, at mange store virksomheder har indgået lange kontrakter med de traditionelle vikarbureauer. 

“Vi har flere gange hørt, at virksomhederne formentlig vil kunne spare en masse tid og penge på at hoppe over til Temply. Desværre er de ofte bundet på hænder og fødder af et større vikarbureau,” siger Frederik Hedelund. 

“Der er også en faktor i, at de helt store spillere, der bruger vikarer, er komfortable med den løsning, de altid har brugt. Når de samtidig fungerer som gatekeepere, bliver det endnu sværere at komme ind på markedet,” supplerer Mathias Hedelund, CFO i Temply. 

Alligevel er det lykkes Temply, siden platformen gik i luften i 2019, at tiltrække 300 virksomheder og 5000 vikarer til platformen.

Tvillinger og forretningspartnere 

Som efternavnet afslører, er Frederik og Mathias Hedelund beslægtede. De er, nærmere bestemt, enæggede tvillinger. 

“Da vi var 12 år startede vi vores første virksomhed, der hed Hedelund Hundeluftere. Senere, i gymnasiet, drev vi et eventbureau sammen. Det har aldrig været et spørgsmål om hvorvidt vi skulle drive noget sammen, men om hvornår. Det blev relevant nu,” siger Mathias Hedelund, som trådte ind i Temply for ca. otte måneder siden. 

Som forretningspartnere komplementerer de hinanden godt. Mens Frederik er afsætnings- og handlingsdrevet, er Mathias mere evidensbaseret og talstærk. 

Derudover har Frederik Hedelund erfaring fra platformsvirksomhederne booking.com, GoMore og Chabber. Sidstnævnte faciliterer også kontakt mellem virksomheder og vikarer, dog kun inden for restaurationsbranchen – og det var her, Frederik Hedelund fik idéen til Temply. 

Gennemsigtighed som eksistensgrundlag 

Temply fungerer ved, at virksomheder løbende lægger jobs op på platformen. Det kan enten være inden for lager, logistik, restauration, produktion, events eller noget helt sjette. 

Jobbet bliver herefter sendt ud til de vikarer, som har ønsket arbejde inden for den givne branche. Virksomhederne kan på vikarernes profil se uddannelse, erfaring og andre relevante kvalifikationer og herefter vælge, hvem de vil hyre ind til arbejdet. Når et job er gennemført får virksomhed og vikar mulighed for at rate hinanden. 

“Templys eksistensgrundlag er gennemsigtighed. Virksomhederne binder sig ikke til os, ligesom det også er gratis at oprette en profil,” siger Frederik Hedelund. 

Temply

Skal Temply stå for alt, hvad der hedder kontrakt, løn, lønudbetaling, timeregistrering og overenskomst, betaler virksomheden en ekstrapris oven i vikarens timeløn. Det betyder også, at vikarerne, ligesom de fastansatte, optjener ret til blandt andet sygedagpenge og pension. 

“Vi tager et noget lavere gebyr end de traditionelle vikarbureauer, da vi ikke skal bruge penge på medarbejdere, som besvarer opkald fra de virksomheder, der mangler arbejdskraft. Det hele sker i real time på platformen,” siger Mathias Hedelund og bliver suppleret af sin bror: 

“Det giver kontrollen tilbage til både vikarer og virksomheder. Vikarerne skal være mere proaktive i deres ansøgningsproces, men de bliver heller ikke lige pludselig kaldt ud til en virksomhed, de ikke kender. Det samme gælder virksomhederne. De får nu kontrol over, hvem der kommer ud til dem og kan lave en liste over deres favoritvikarer.” 

Megatrend på arbejdsmarkedet

Digitale platforme som Temply, Worksome og Fiverr, der alle faciliterer kontakt mellem jobtager og arbejdsgiver, er blevet dagligdag. Det er det ikke så mærkeligt, at man på kort tid kan finde et job via en app, som Hedelund-brødrene pointerer. 

Det peger samtidig ind i en arbejdsmarkedstrend, hvor løsere ansættelser bliver mere normale, da både arbejdsgivere og arbejdstagere kræver fleksibilitet.

“Vi ser en ny mentalitet omkring det at arbejde, hvor det er blevet mere acceptabelt at have kortere ansættelser og vikariater, både fra vikarernes og virksomhedernes side. Den udvikling er også blevet hjulpet på vej af coronakrisen,” siger Mathias Hedelund. 

Især har Temply mærket, at efterspørgslen på flere hænder inden for lager og produktion er steget markant under pandemien, da mange har shoppet online. Og den udvikling mener Hedelund-brødrene vil fortsætte. 

“Vi tror, at der kommer til at ske rigtig meget på den front. Og især her i Danmark, hvor der begynder at blomstre flere og flere platformsvirksomheder og deleøkonomier op. Så det er noget, vi holder øje med og synes er vildt spændende,” siger Frederik Hedelund.