You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

Ugens Startup vil løse flaskehalsen, der ofte står i vejen for udviklingen af ny medicin

Probe vandt i 2022 konkurrencen ‘Copenhagen Health Innovators’ på Københavns Universitet, hvor medstifteren Johan Lauritsen til daglig læser molekylær biomedicin.
Som kroniker har Johan Lauritsen selv mærket, hvor svært det er at få lov at deltage i kliniske studier. Nu har han taget sagen i egen hånd med startuppet Probe, der potentielt kan løse problemet på tværs af Europa og accelerere udviklingen af nye behandlingsmetoder.
Som kroniker har Johan Lauritsen selv mærket, hvor svært det er at få lov at deltage i kliniske studier. Nu har han taget sagen i egen hånd med startuppet Probe, der potentielt kan løse problemet på tværs af Europa og accelerere udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Det er en lang og kompliceret rejse for patienter med kroniske sygdomme at få lov til at deltage i kliniske forsøg med nye behandlingsmetoder. Bunker af papirarbejde, medicinsk dokumentation og bureaukrati medfølger i sådan en grad, at de fleste patienter giver op, inden de overhovedet er kommet i gang.

Men det skal der laves om på i fremtiden, mener iværksætter og medicinstuderende, Johan Lauritsen. I 2022 stiftede han sammen med Huda Kufaishi, Nikolaj Povlsen og Anders Berenth startuppet Probe; en matchmakingplatform til at danne bro mellem patienter, læger og sundhedspersonale og gøre det lettere at deltage i kliniske forsøg generelt.

”Størstedelen af befolkningen interagerer slet ikke med den forskning, der bliver begået på universiteterne og hospitalerne. Omvendt er den mest tidskrævende post, når man skal teste ny medicin eller behandlingsmetode, det at finde forsøgsdeltagere og lægerne bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at screene dem, der endelig melder sig,” forklarer Johan Lauritsen, stifter og CEO i Probe.

Tre af de i alt fire stiftere af Probe Johan Lauritsen Nikolaj Povlsen og Anders Berenth

Platformen, der indtil videre kun findes som MVP, bygger på to hovedkomponenter: en AI-styret profilering af patienten ud fra patientdata, der samtidig foreslår hensigtsmæssige biopsier og prøver. Samtidig består Probe også af en anbefalingsmotor, der effektivt matcher kroniske patienter og kliniske forsøg og sikrer, at patienten er ajour med den seneste udvikling på området.

”Rekruttering og fastholdelse af forsøgsdeltagere er to af de største flaskehalse, når det gælder kliniske forsøg. Det er ofte en af hovedårsagerne bag forsinkelser og er afgørende for, hvor hurtigt ny medicin eller behandling kan udvikles,” forklarer iværksætteren.

Et håb for mange

”Kliniske studier er en generator for håb. Det er her, hvor man rent faktisk kan få lov til at se, hvor meget forskning der sker inden for ens sygdom”

Johan Lauritsen, CEO og stifter af Probe.

For mange, der lider af kroniske sygdomme er nye eksperimenter, banebrydende forskning og kliniske studier et glimt af håb. For tænk nu, hvis der lige pludselig fandtes en måde at blive behandlet, som der ikke fandtes tidligere?

”Kliniske studier er en generator for håb. Det er her, hvor man rent faktisk kan få lov til at se, hvor meget forskning der sker inden for ens sygdom. Og opleve noget fremgang. Så over en længere periode har jeg brugt min tid på at undersøge, hvordan man kunne deltage i kliniske studier. Og det var langt sværere, end jeg havde regnet med,” fortæller Johan Lauritsen.

Johan lider selv af en sjælden kronisk sygdom, spinal muskelatrofi, der minder om muskelsvind. Men i dag er han ifølge sundhedsvæsenets vurdering for gammel til at modtage medicin mod lidelsen. I steder fæstner han sin lid til, at Probe i fremtiden kan gøre en forskel.

”Tænk, hvis jeg kan få Probe til at lykkes og samtidig gøre sådan, at jeg selv fik bedre chancer”

Johan Lauritsen, CEO og stifter af Probe

”Tænk, hvis jeg kan få Probe til at lykkes og samtidig gøre sådan, at jeg selv fik bedre chancer for at deltage i kliniske studier med min egen sygdom. Det ville være fantastisk,” fortæller han.

Screenshot af en tidlig prototype af PROBEs mobil version

Vil øge den globale folkesundhed
For sin idé har Johan Lauritsen senest vundet konkurrencen ‘Copenhagen Health Innovators’ på Københavns Universitet, hvor han til daglig læser medicin. Og selvom Probe-platformen lige nu kun findes som prototype, er iværksætteren ikke i tvivl om potentialet.

”Forretningsmæssigt findes der pt. ingen forskningsplatform for alle forsøgspersoner. Men der ligger også en mission i at få folk til at forstå, at måden vi får bedre sundhed i Danmark er via forsøgsdeltagere. Det er helt vildt vigtigt,” mener Johan Lauritsen.

Forretningsmodellen for Probe bliver som udgangspunkt B2B-rettet, hvor startuppet håber at kunne sælge rekrutteringer til de kliniske forsøg.

Derefter bliver næste skridt at udvikle funktionerne til forskerne, så de selv kan håndtere data, sende et billede og foretage smarte interaktioner med deres patientgruppe til forsøget. På sigt håber man også på at nå de europæiske nabolande og dermed sikre mere diverse patientgrupper til store medicinallande som Tyskland og Frankrig.

”På det store plan handler det om at få behandlinger til at nå patienter hurtigere og øge den globale folkesundhed. Forskning er primusmotor på bedre sundhed. Det er den, der gør, at vi bliver bedre til at skabe bedre medicin og behandling. Og den proces vil gå meget hurtigere med en platform som os,” spår Johan Lauritsen.

FLERE FRA COMMUNITY