Worksome

Worksome: “Den nuværende arbejdsmarkedsstruktur er forældet”

Worksome: “Den nuværende arbejdsmarkedsstruktur er forældet”

Det unge startup Worksome satser på det fleksible jobmarked, som af flere bliver vurderet til at være fremtiden. Med sin platform vil Worksome gøre det nemt for virksomheder at skalere deres teams op og ned med højt kvalificerede medarbejdere efter behov.

Flere danske startups satser på en fremtid kendetegnet af et øget behov for fleksibilitet på jobmarkedet. Seneste skud på stammen er startuppet Worksome, der er en platform, som danner infrastrukturen for et fleksibelt jobmarked.

”Den nuværende arbejdsmarkedsstruktur er forældet og skabt af industrisamfundet. Fremtiden kræver mere omstillingsparathed og innovation, hvilket kræver et mere fleksibelt arbejdsmarked. Virksomheder er ikke længere agile nok med en konstant og fast medarbejderstab og kan ikke forvente at fastholde de dygtige talenter i en fuldtidsansættelse,” siger Mathias Tao Agger Linnemann, der sammen med Christina Brun Petersen og Hans Peter Nielsen har stiftet Worksome.

Flere vil i fremtiden arbejde projektorienteret

Worksome tror på en fremtid, hvor mange af os vil arbejde projektorienteret. Derfor har de tre iværksættere skabt en platform, som skal gøre det nemt for virksomheder at skalere deres teams op og ned uden at gå på kompromis med medarbejdernes kvalifikationer.

Derfor bevæger Worksome sig mod strømmen. Modsat store internationale freelance-platforme, hvor arbejdet typisk foregår remote, satser Worksome derfor på onsite talent. På den måde er det muligt at mødes fysisk og finde freelance-specialister, der kan indgå som en del af et team.

Overblik over talent

Startuppet lancerede for nylig sin platform i silent beta. Her melder det ambitiøse startup om en solid modtagelse med over 500 specialist-ansøgninger og mere end 50 jobs på de første to uger.

Processen fungerer sådan, at alle ansøgninger screenes inden de lægges op på platformen. Herefter kan virksomheder se timepris, kompetencer og CV på den enkelte specialist. Og når den rette kandidat er fundet, kan der kommunikeres direkte på platformen.

”I stedet for at bladre rundt i CV’er og lave bunker med ”afvist, måske og samtale” kan virksomheder og specialister skrive direkte til hinanden på platformen. Dertil kan timeprisen for arbejdet, eller et fast honorar for en opgave, forhandles, inden den endelige aftale indgås. Håndtering af betaling og udbetaling foregår ligeledes direkte i platformen,” siger Mathias Linnemann.

Når jobbet er afsluttet, giver begge parter en rating og positiv tilkendegivelse af forløbet, så man som freelancer og virksomhed opbygger en god track record og står stærkere på platformen. 

Endnu ikke for alle

Men der er visse forudsætninger for at kunne oprette sig på Worksome. Man skal have kompetencer inden for de videnstunge fag, en relevant uddannelse og erfaring, eller tilkendegivelse af at man er studerende. På nuværende tidspunkt er de fleste opgaver og jobs indenfor IT og udvikling, apps, marketing og growth hacking samt design.

Platformen udvider dog løbende og har nu åbnet op for blandt andet jurister, bogholdere og ingeniører, så enhver virksomhed vil kunne finde et relevant match til freelance specialister, så snart de skal bruge ekstra hjerner.

Dertil kommer at jobs på Worksome i øjeblikket kategoriseres som konsulentarbejde. Det betyder, at alle jobtagere skal have eget CVR-nummer. Det ser Worksome dog ikke som den store barriere, men har alligevel en ny løsning under vejs, som kan eliminere behovet for eget CVR-nummer i fremtiden.

Går fællesskabet tabt i den nye arbejdsstruktur?

Endelig vil nogen frygte, at elementer som socialt sammenhold, kultur og videndeling går tabt, når man ikke længere er fast knyttet til en virksomhed. Men her tror startuppet på, at man i stedet vil organisere sig på andre måder.

“Folk vil organisere sig på nye måder og danne nye fællesskaber. Ens sociale fællesskaber vil i mindre grad eksistere i virksomheden, men snarere inden for ens kompetencefelt. Jeg tror eksempelvis, at udviklere i fremtiden vil socialisere og organisere sig mere med andre udviklere. Derfor tror jeg ikke, udviklingen vil være negativ på det punkt, men det vil helt sikkert være nyt for mange,” siger Mathias Linnemann.

Store ambitioner

For at facilitere den fleksible proces tager Worksome et fast cut på fire procent. Cuttet er sat med henblik på at underbyde det nuværende marked. Med de fire procent er Worksome ifølge stifterne den freelance-platform på markedet med de laveste omkostninger for brugerne.

Når Worksome fra start måler sig selv mod internationale spillere som Upwork, er det fordi, startuppet har store planer for fremtiden. Startuppet, som de tre iværksættere indtil videre har finansieret af egen lomme, er derfor så småt begyndt at kigge efter funding.

”Det er slet ikke fordi, vi har travlt med at finde en investor. Det er afgørende for os, at vi finder et ”killer team”, med erfaring med platformsøkonomi, international skalering og ellers bare kan komplimentere vores nuværende team,” siger Mathias Linnemann.

Worksome håber allerede i år at være at finde i et par andre lande og være på vej mod en større seed runde i det kommende år.

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste