You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

Det kræver en hel landsby at pleje, udvikle og opretholde stærke startups

@Redaktionen

This post is also available in: English

Af Morten Ugelvig Andersen, CEO for Venture Cup

Samfundet og verden står over for komplekse udfordringer, hvilket gør det vigtigere end nogensinde at finde løsninger gennem innovation og iværksætteri. Forskningsbaserede startups, der har rødder i vores universiteters dybe vidensreservoir, har potentialet til at levere virkningsfulde løsninger på samfundets mest presserende udfordringer.

Disse startups skaber ikke kun økonomisk vækst, men løser også kritiske problemer, fra klimaforandringer til sundhedspleje og alt derimellem. Men for at realisere potentialet og fremskynde udviklingen skal vi styrke det underliggende økosystem, der letter skabelsen og udviklingsrejsen for startups.

I Venture Cup stræber vi efter at fremskynde vidensbaserede startups og fremme et samarbejdsøkosystem for iværksætteri på tværs af danske universiteter. I mere end 23 år har vores organisation forfulgt denne mission, og vi er kommet langt som økosystem. I mellemtiden har universiteterne selv gennemgået en transformation og tilbyder nu stærk støtte til forskningsbaserede spinouts såvel som studenterbaserede startups.

I de senere år er der blevet etableret mange gode initiativer for at bidrage til denne udvikling, såsom Open Entrepreneurship, Spin-Outs Denmark, Digital Tech Summit og denne publikation, som alle bidrager til den tværuniversitære kapacitet for entreprenørskab.

I 2022 fik Venture Cup til opgave at etablere en faglig platform for universitetsansatte inden for entreprenørskab; det resulterede i lanceringen af Danish University Entrepreneurship Network (DUEN). Netværket fungerer som en katalysator for samarbejde mellem fagfolk inden for entreprenørskab på universiteterne og vil forhåbentlig spille en rolle i at nedbryde siloer og muliggøre tværfaglig samskabelse.

Selvom vi gør gode fremskridt, er der stadig et stort uudnyttet potentiale for iværksætteri, der udspringer fra danske universiteter.

At skabe et stærkt økosystem kræver systemisk tænkning og ideelt set en samskabt infrastruktur, hvor politiske beslutningstagere, universiteter, fonde, private virksomheder og støtteorganisationer i fællesskab skubber på for at skabe en sammenhængende infrastruktur og værdikæde for startups.

Danmark har alle byggestenene til at understøtte udviklingen af unicorns fra danske universiteter, men for at realisere potentialet og sikre, at virksomhederne bliver i Danmark, skal vi løse udfordringer i både kulturelle og praktiske rammer: Lovgivningsmæssigt skal vi ændre aktiebeskatningen, der udgør en alvorlig trussel mod danske startups og investorer, vi skal give mere fleksibel adgang til internationalt talent, og vi skal tilskynde både forskere og investorer til at fokusere på kommercialisering af deep tech-forskning. Samtidig skal vi gradvist udvikle universiteternes sociale kontrakt og give plads til en mere entreprenant kultur, samtidig med at vi fremmer den entreprenante tankegang hos forskere og studerende. Det er en kompleks opgave, men ved at øge koordineringen og sikre samtidig udvikling, er det muligt.

Ved at gå sammen som et økosystem og udnytte vores universiteters forskning i verdensklasse er der en stor mulighed for at gøre Danmark til ikke bare en enhjørningefabrik, men også et land, hvor enhjørninger kan blive og blive gamle.

FLERE FRA COMMUNITY