Ekspertpanel: Sådan ser fremtidens sundhedsvæsen ud

@Erik
Robotter. Virtual Reality. Kunstig intelligens. Mange tendenser stormer lige nu frem på sundhedsområdet. Men hvad bliver det vigtigste? Vi har spurgt eksperterne.

Claus Rehfeld bestyrelsesmedlem i Nordic Health Lab

Hvilken rolle spiller startups og iværksættere, når vi skal løse fremtidens sundhedsudfordringer med teknologi?

Claus Rehfeld bestyrelsesmedlem i Nordic Health Lab

Iværksættere kan løse mange af de udfordringer, sundhedsvæsenets ikke selv har ressourcer til. De er innovative og små og agile, og kan derfor hurtigere tilpasse sig sundhedsvæsenets behov. Særligt tech-startups kan frigøre en masse ressourcer gennem alt fra registrering af data og automatiske billeddiagnostiske analyser til apps der forbedrer patientforløb og forebygger sygdomme.

Vi kommer til at mangle flere hænder i sundhedsvæsenet, så det vil handle om løsninger der frigør personalets tid til mere fokus på patienten.

Hvilke tendenser og teknologier kommer særligt til at præge sundhedsvæsenet de næste 5-10 år?

Der vil fortsat være interesse for selvmonitorering, datadrevet- og AI-teknologi. På den måde kan vi gøre borgere til spillere i stedet for passive modtagere. Vi vil opleve et større fokus på bæredygtige sundhedsløsninger. Herunder bæredygtige sociale og økonomiske løsninger, der forebygger, frigør ressourcer og henvender sig til de mange.

Diana Arsovic Nielsen, CEO, Danish Life Science Cluster

Hvilken rolle spiller startups og iværksættere, når vi skal løse fremtidens sundhedsudfordringer med teknologi?

Diana Arsovic Nielsen CEO Danish Life Science Cluster

De danske startups er afgørende for fremtidens sundhedssektor, fordi deres agilitet er afgørende i samarbejdet med den store offentlige sundhedssektor. Her er startups ofte dygtige til at indhente feedback og derefter videreudvikle og tilpasse løsninger til efterspørgslen.

Startup-miljøet er en værdifuld base for de store internationale virksomheder mht test og innovation, og de små har omvendt brug for de virksomheders muskler til implementering, skalering, investering og internationalisering.

Hvilke tendenser og teknologier kommer særligt til at præge sundhedsvæsenet sundhedsvæsenet de næste 5-10 år?

Generationen af digitalt indfødte voksne vil stille krav om individuelt tilpassede sundhedsløsninger og efterspørge digitalisering, behandling i hjemmet og løsninger til selv at mestre deres sygdom. Flere vil være villige til at betale for fleksibilitet i ex. private sundhedsforsikringer, selvbetalte e-konsultationer og wearables og apps til dataopsamling.

Det betyder en risiko for, at de unikke danske sundhedsdata udhules, hvis det offentlige mister viden og data fra én gruppe patienter, hvilket kan konsekvenser for udvikling af nye sundhedsløsninger.

Lars Peter Bech Kjeldsen, Forskningschef for Sundhed og Velfærdsteknologi, VIA University College

Hvilken rolle spiller startups og iværksættere, når vi skal løse fremtidens sundhedsudfordringer med teknologi?

Lars Peter Bech Kjeldsen Forskningschef for Sundhed og Velfærdsteknologi VIA University College

For at løse fremtidens sundhedsudfordringer skal der tænkes nyt og skabes forandring. Startups og iværksættere har ofte netop den fordel, at de endnu ikke ved, hvad der ikke kan lade sig gøre. De prøver sig frem, og ofte opstår løsningerne i kølvandet på disse forsøg. Derfor er det afgørende, at vi faciliterer, at de lykkes.

Hvilke tendenser og teknologier kommer særligt til at præge sundhedsvæsenet de næste 5-10 år?

Der er brug for innovation på sundhedsområdet både nu og på længere sigt. Aktuelt er der behov for at gentænke organisering og ledelse i sundhedsvæsenet. Opgaverne skal fremover løses på nye måder, hvilket fordrer en mere langsigtet ændring af samarbejdsformer, arbejdsgange og udvikling af nye velfærdsskabende, teknologiske løsninger. Et stadig mere komplekst sundhedsvæsen har behov for kommunikations- og samskabelsessystemer på tværs af sektorer, professioner og uddannelser. Systemer, der også kan håndtere datasikkerhed og mobile målsætninger.

Bodil Christine Reumert, Senior Project Lead & Strategic Partnerships, AUH Innovation, Aarhus Universitetshospital

Hvilken rolle spiller startups og iværksættere, når vi skal løse fremtidens sundhedsudfordringer med teknologi?

Bodil Christine Reumert Senior Project Lead Strategic Partnerships AUH Innovation Aarhus Universitetshospital

Startups har en afgørende rolle, når nye teknologiske løsninger skal udvikles, men det skal være nemmere for dem at sparke døren ind til hospitalerne. Uden det, kommer vi ikke til at accelerere fremtidens sundhedsvæsen.

Hvis vores sundhedsudfordringer skal løses, så skal de nye teknologiske løsninger skabe stor værdi for patienter, sundhedspersonale og samfundet som helhed. Nye løsninger skal nedbringe ventetiden på hospitalerne, og frigøre ressourcer hos et hårdt presset sundhedspersonale.

Hvilke tendenser og teknologier kommer særligt til at præge sundhedsvæsenet de næste 5-10 år?

Vi kommer til at se en langt mere individualiseret diagnosticering og patientcentreret behandling af sygdomme. Der vil komme mere fokus på hele patientrejsen fra forebyggelse til livet efter et sygdomsforløb bl.a. ved telemedicin, virtuelle konsultation, selv-monitorering og selv-diagnosticering via apps.

Brugen af kunstig intelligens og adgang til data i real tid vil muliggøre tidlig diagnose og forbedre den enkelte patients behandlingsforløb. Prædikative modeller kan forudsige udviklingen af et sygdomsforløb og beslutningsstøtteværktøjer kan optimere behandlingen af den enkelte patient.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY