Få finansiering uden at opgive ejerskab (Soft funding)

Få finansiering uden at opgive ejerskab (Soft funding)

@Redaktionen
Det er næsten umuligt at opbygge en virksomhed uden penge. Normalt tager det tid at udvikle og bevise både teknologien og strategien, før betalende kunder begynder at generere indtægter. Det gør den indledende finansiering afgørende.

Hvis ikke du har din egen formue at bruge, er investorer ofte det foretrukne våben på vækstrejsen. Men innovative startups i den tidlige fase bør også overveje deres muligheder for bløde penge – såkaldt soft funding.

Soft funding er en form for finansiering, der giver økonomisk støtte til nystartede virksomheder uden at kræve ejerskab i virksomheden. Finansieringen ydes typisk af offentlige myndigheder, nonprofitorganisationer og andre institutioner, der støtter iværksætteri og innovation – ofte med højere mål om at støtte udviklingen af nye produkter og tjenester, vækst og jobskabelse på bestemte områder.

Der findes mange soft funding-programmer med forskellige fokusområder, men nogle af de aktiviteter, som du kan få soft funding til, er f.eks. forskning, udvikling, pilottest, anskaffelse af nyt udstyr og ansættelse af eksterne konsulenter.

Et løft til de risikable

Soft funding giver nystartede virksomheder adgang til finansiering, som de måske ikke kan få fra traditionelle kilder som business angels eller venturekapital. Dette kan især være tilfældet for nystartede virksomheder i den tidlige fase, som måske endnu ikke har en gennemprøvet forretningsmodel eller indtjening, hvilket får investorerne til at vurdere deres virksomhed meget lavt.

Soft funding er ofte rettet mod områder, som måske er for risikable for traditionelle investorer i de tidlige faser – f.eks. kompleks innovation med høj risiko, social og miljømæssig indvirkning eller projekter, der sigter mod at skabe mere mangfoldighed og inklusion i startup-økosystemet. Andre gange kan soft funding bruges til at geare early stage-investorers penge på.

Soft funding sigter ofte efter at gavne samfundet som helhed på en eller anden måde. Soft funding er dog ikke altruisme: Startups forventes at opbygge en levedygtig virksomhed, og de fleste soft funding-programmer kræver også medfinansiering fra virksomheden i form af kontanter eller arbejdstid. Desuden tilbyder mange soft funding-programmer mentorordninger, uddannelse og andre former for støtte for at hjælpe nystartede virksomheder med at vokse og få succes.

Få hjælp til muligheden

Der er mange muligheder for soft funding; på regionalt, nationalt, nordisk og europæisk plan. Derudover er der flere danske kommercielle fonde og private virksomheder, der støtter iværksætteri i form af tilskud af forskellig størrelse.

Det betyder, at det kan være både svært og ressourcekrævende at finde frem til de relevante tilskud og programmer, inden man udarbejder en ansøgning, som måske ikke bliver godkendt.

Heldigvis er der flere muligheder for at få hjælp. F.eks. findes der højt specialiserede konsulentfirmaer som Nordic Innovators, der kan hjælpe med at identificere og efterfølgende udarbejde ansøgninger til danske (f.eks. Innobooster), nordiske og europæiske støtteprogrammer.


Artiklen er en del af magasinet “The Guide – A comprehensive overview of the Danish startup ecosystem”, som er udgivet af Heyfunding og TechSavvy.media.

Læs hele magasinet her:

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY