Iværksætter Panelet s formand Tommy Ahlers

Iværksætter Panelet præsenterer deres anbefalinger for Erhversministeren

13 forslag skal skabe bedre betingelser for danske iværksættere og startups. Der skal være lettere adgang til kapital, det skal være lettere for startups at tiltrække talentfuld arbejdskraft og så skal der skabes en mere imødekommende kultur omkring startups.

Journalister, iværksættere og Erhvervsministeren var her til morgen samlet i Founders’ lokaler på penthouseadressen i Skelbækgade. Alle var de kommet for at overvære overleveringen af anbefalinger fra Iværksætter Panelet til regeringens udsendte ministerrepræsentant.

Erhvervsminister, Brian Mikkelsen, nedsatte i foråret panelet for at skabe en samfund præget af entreprenørskab. Efter han i rosende vendinger satte ord på panelets arbejde overlod han ordet til panelets formand Tommy Ahlers.

”I dag er det kun 0,1% af danske virksomheder, der ender med at få en værdiansættelse på over 500 millioner, det er det tal, vi vil gøre højere. Vi har skabt store succeser i Danmark, det skal vi være stolte af. Men vi kan skabe endnu bedre betingelser for iværksætterne fremover,” konkluderede Tommy Ahlers.

Iværksætter: Det her forslag er det vigtigste for mig

Da forslagene var blevet introduceret var det tid til spørgsmål. Efter journalisterne var kommet til greb en iværksætter mikrofonen. Senere uddybede Jeppe Rindom, CEO i Pleo, at han ville til orde da hans startup kender til kampen med at tiltrække talentfulde medarbejdere.

”Folk i 20’erne og 30’erne synes ikke at vores velfærdsmodel er attraktiv. Gratis uddannelse og sundhedsforsikring samt gode vilkår for ældre. Hvad har det af værdi for en 29-årig? Ikke ret meget. Til gengæld skal de betale en høj skat, og flytte ind på et overophedet boligmarked, hvor de skal betale 10.000 kroner for et værelse. Vi vil have lettere adgang til forskerordningen for at modvirke disse ting,” forklarede Jeppe Rindom.

De 13 forslag fra Iværksætter Panelet

De 13 forslag, der i dag blev præsenteret, skal gøre det mere attraktivt for danske iværksættere at starte, men også at blive i Danmark. De tre danske tech-firmaer, Zendesk, Unity og Just-eat, der har den højeste værdiansættelse, rykkede alle tre uden for landets grænser, da de skulle skalere. Det gjorde de for enten at finde kapital og talent eller en blanding af de to.

Med inspiration fra de tre virksomheders skaleringsrejse har panelet defineret tre kategorier, som forslagene falder ind under: lettere adgang til kapital samt at gøre det lettere for startups at rekruttere og yderligere at få skabt en mere imødekommende kultur og regulering omkring startups.

Lettere adgang til Kapital
1. Indfør investorfradrag i den personlige indkomst for investeringer i unoterede aktier – direkte og indirekte igennem fonde – for op til 1,5 mio. kr. pr. år.

Panelet anbefaler at det skal være et fradragsberettiget at investere i mindre ikke-noterede selskaber. Det kan enten ske direkte eller via fonde, der som minimum investerer 80 procent af deres aktiver i mindre, ikke-noterede virksomheder. I tilgift skal der gives et fradrag på personlig indkomst på 50 procent af investeringer på op til 1,5 millioner hvert år, der skal anvendes samme år, som investeringen foretages.

2. Indfør aktieindkomstskat på niveau med resten af Norden. 

Beskatning af aktier bør ikke være progressiv, men derimod bringes ned, så Danmark rammer samme lavere niveau som resten af norden. Samtidig bør der først betales udbytte i ejerledede virksomheder, når der er udbetalt 750.000 i årsløn til direktøren.

3. Indfør aktiesparekonto i stil med den “svenske model”

Det skal være muligt at have en aktiesparekonto i Danmark for noterede aktier, her skal trækkes på Sveriges framework for det samme.

4. Udvid ATP’s formålsparagraf til at omfatte investeringer i fremtidens danske arbejdspladser.

Som det er nu, står det i loven at ATP skal investere sådan at medlemmernes interesser er i førersædet. Det fokus bør bredes ud således at det også inkluderer at investere i danske virksomheder.

Talent
5. Beskat medarbejderaktier i små selskaber som aktieindkomst og altid først ved realisering af gevinst.

Det skal være muligt at give et ubegrænset antal af medarbejderaktier til medarbejderne, hvilket vil betyde en afskaffelse af 10 procents-begrænsningen. Slutteligt skal man først beskattes i det øjeblik man afhænder aktierne.

6. Gør det nemmere at dele ejerskab ved fuld aftalefrihed for vesting og tilbagekøbsklausuler af medarbejderaktier.

Det skal være lettere for medarbejdere og virksomheder, at lave aftaler om at medarbejderaktier bliver tildelt, når forskellige mål opnås. Eksempelvis som følge af anciennitet.

7. Skab lettere adgang til ophold i Danmark for kompetencer på positivlisten.

Danske virksomheder skal have lettere ved at tiltrække arbejdskraft. Der bør være en fast beløbsgrænse for aflønning af udenlandske medarbejdere på 250.000 kroner årligt, hvis der tilbydes medejerskab i virksomheden med minimum 0,5 procents ejerandel i sigte eller en absolut værdi på 100.000 i forhold til virksomhedens værdiansættelse.

8. Innovation, iværksætteri og digitalisering skal styrkes i uddannelsessystemet.
Iværksætteri skal have et større fokus på danske uddannelser.

9. Lemp adgang til forskerordningen.

Aktieoptioner og medarbejderaktier skal kunne tælles med i forhold til minimumsindkomsten i forskerskatteordningen. Nye, mindre virksomheder skal samtidig have en adgang til en særlig grænse på 40.000 som minimusløn.

10. Enkel og attraktiv opsparingsordning til start af egen virksomhed.
Det skal være muligt for privatpersoner at oprette en opsparingskonto, der er målrettet personer som vil starte deres egen virksomhed. Konkret betyder forslaget at man skal kunne indbetale 1 million kroner årligt i op til tre år, samt at der gives fradrag på de indbetalinger.

Kultur og regulering
11. Skab en mere effektiv videnspredning fra universiteter til virksomheder.
Det foreslås, at der ændres i universiteternes lovgrundlag. De bør i højere grad forpligtige sig på at dele viden med virksomheder.

12. Skab opdateret og progressiv regulering inden for ny teknologi.

Vi har i Danmark en stor offentlig sektor. Den skal blive bedre til at hjælpe virksomheder, med at orientere sig i forhold til gældende lovgivning og regler på de relevante markeder.

13. Gør offentlige udbud mere tilgængelige for mindre virksomheder.
Når der bliver udbudt kontrakter fra det offentlige, skal det være lettere for mindre virksomheder at byde på dem. Det skal blandt andet opnås ved at kontrakterne deles op i mindre dele.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY