Nyt forskningscenter på IT-Universitetet skal bidrage til bedre offentlig it

IT-Universitetet i København etablerer et nyt forskningscenter i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Centeret skal skabe viden om, hvordan offentlig it udvikles og drives bedst.

Som et led i regeringens nye strategi om at skabe en mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor etablerer IT-Universitetet nu i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen et center for forskning i offentlig it. Der behov for mere akademisk viden om udvikling og styring af offentlig it, som kan sikre et bedre grundlag for fremtidige it-projekter og systemer. Det skriver IT-Universitetet i en pressemeddelelse.

”Man kender rigtig mange forskellige årsager til, at it-projekter går galt. Som regel er der ikke en simpel forklaring på det. Så der er behov for at opbygge systematisk viden om hele det katalog af muligheder, der er, for at projekter kan gå galt. Det er vigtigt at have et fagligt miljø, hvor man kan blive klogere på, hvad der virker og ikke virker, så vi undgår at begå de samme fejl igen og igen,” siger Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet.

Skal levere konkrete anbefalinger

Med udgangspunkt i både vellykkede og fejlslagne gennemførte it-projekter og systemer skal centerets forskere undersøge, hvordan projekterne mest effektivt etableres, ledes, gennemføres og evalueres. Herudover skal centeret forske i projekternes overgang til drift samt offentlige institutioners styring af drift og vedligehold af eksisterende systemer.

Udover at bidrage til den akademiske viden på området skal forskningen også udmunde i konkrete anbefalinger, som it-fagfolk og projektledere kan anvende i praksis. Centeret får blandt andet til opgave at foreslå og bidrage til efteruddannelsestilbud rettet mod blandt andre offentlige ledere.

”Mange offentlige ledere får ledelsesansvar for it-projekter uden nødvendigvis at have uddannelse i at styre et it-projekt. De sidder måske i en styregruppe og ved ikke, hvad de skal spørge om, for man underviser ikke i det på jura, statskundskab og andre uddannelser, folk i disse stillinger typisk har læst. Hvis man aldrig har lært det, har man ikke en chance for at vide det. Derfor er der et behov for efteruddannelse,” siger Mads Tofte.

Forskning i offentlig it

  • Forskningscentret vil fokusere på både offentlige it-udviklingsprojekter og den efterfølgende drift af it-systemer.
  • Centret vil have tilknyttet 4-6 forskere
  • Centret etableres i starten af 2018.
  • Finansieringen deles ligeligt mellem ITU og Digitaliseringsstyrelsen.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY