Life Science

Stort potentiale i dansk life science skal styrkes med 17 anbefalinger

@simone

Dansk life science skabte sidste år en omsætning på cirka 170 milliarder kroner. Sektoren rummer et stort potentiale, derfor er regeringens vækstteam nu kommet med 17 anbefalinger, der skal styrke innovationen.

Dansk life science er blevet en vigtigere sektor for dansk økonomi. Sidste år skabte virksomhederne inden for lægemidler og medicinsk udstyr en omsætning på cirka 170 milliarder kroner og en eksport på 107 milliarder kroner. Mere end en fordobling i vareeksporten siden 2009.

For at life science fortsat skal skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten er regeringens Vækstteam kommet med 17 anbefalinger.

”Life science-industrien er en af de vigtigste bidragsydere til dansk økonomi, eksport og vækst og har fortsat et stort potentiale, som vi kun kan realisere, hvis rammebetingelserne er i verdensklasse. Det kan de blive, hvis vi får implementeret de anbefalinger, vi præsenterer i dag. Det vil være til glæde for life science-industrien, samfundet, det danske sundhedssystem og danske patienter,” siger Kåre Schultz, Formand for vækstteamet og administrerende direktør for Lundbeck i en pressemeddelelse.

Life science er en vigtig vækstmotor

Ifølge Vækstteamet er nøglen til den danske life science succes evnen til at udvikle ny viden, som omsættes til produkter og behandlinger, de innovativt kommer til gavn for både patienter, samfund og dansk økonomi. Men skal Danmark indfri ambitionen om at fordoble eksporten af lægemidler og medicoprodukter frem mod 2025, kræver det en målrettet indsats. Det er her anbefalingerne kommer ind.

Vækstteamet blev nedsat i juni 2016, og fredag blev de 17 anbefalinger offentliggjort for erhvervsminister Brian Mikkelsen, fungerende sundhedsminister Karen Ellemann og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

”Regeringen betragter de danske life science virksomheder som en vigtig vækstmotor i vores samfund. I regeringen ønsker vi at understøtte de gode muligheder, vi kan se for denne sektor, så den kan skabe endnu mere vækst til gavn for vores samfund. Vi vil nu se nærmere på anbefalingerne og udarbejde en vækstplan, som gør, at de danske life science virksomheder kan investere, udvikle sig og udfolde deres potentiale i fremtiden,” siger Brian Mikkelsen.

Samarbejde er afgørende for udvikling

Anbefalingerne skal ud over at skabe øget velstand, bedre sundhed for patienter og bidrage til bedre livskvalitet for patienter gennem udvikling af nye og mere effektive behandlingsmuligheder, står der i pressemeddelelsen.

”Hvis vi skal udvikle den stærke life science industri i Danmark, og give patienterne den bedst mulige behandling, er det vigtigt, at vi har de bedste kort på hånden med både dygtige forskere og velfungerende myndigheder. Så er rammerne på plads for at få udvikling af nye og mere effektive lægemidler og kliniske forsøg til landet. Det er også afgørende med et velfungerende samarbejde mellem det offentlige og det private,” siger Karen Ellemann.

Anbefalingerne skal fastholde dansk forskning i førerpositionen

Sektoren beskæftiger i dag 38.400 fuldtidsansatte i Danmark, heraf cirka 28.000 inden for lægemiddelbranchen og cirka 10.000 inden for medicobranchen. Life science er vokset til en stor eksportvare for Danmark, og langt den største andel afsættes da også på det globale marked.

”Anbefalingerne er et interessant bidrag til arbejdet med at fastholde dansk forsknings førerposition. Vi skal blive ved med at udvikle os, så vi ikke bliver kørt agterud af andre lande. Jeg glæder mig derfor til at gå anbefalingerne mere detaljeret igennem,” siger Søren Pind.

De 17 anbefalinger

På baggrund af analyser og drøftelser inden for forskning, sundheds-it og sundhedsdata, klinisk forskning, godkendelse, mærkning og overvågning, adgang til kvalificeret arbejdskraft, kommercialisering af forskning, kapital, produktion, hjemmemarked samt internationalisering har Vækstteamet fremsat de 17 hovedanbefalinger, som skal styrke rammevilkårene dansk life science sektor.

Anbefaling 1: Danmark skal afsætte flere ressourcer og målrette den offentlige forskning samt øge den private forskning, som er grundlaget for innovation i dansk life science. Samtidig skal uddannelse af højtkvalificerede forskere til den private og offentlige sektor styrkes.

Anbefaling 2: Koordination af klinisk forskning i Danmark samles ét sted under det nuværende NEXT samarbejde, der udvides til en landsdækkende organisation omfattende alle kliniske områder. Det nye NEXT 2.0 forankres mellem stat, regioner og virksomheder, og mulighederne for klinisk forskning på hospitalerne styrkes.

Anbefaling 3: Der skal arbejdes for at skabe rammerne for et transparent og tillidsfuldt offentligt-privat samarbejde mellem sundhedsvæsen og virksomheder.

Anbefaling 4: It og sundhedsdata skal kunne anvendes sikkert til at udvikle og forske i nye og innovative behandlingsformer og medvirke til et bedre, sikrere og mere sammenhængende sundhedvæsen.

Anbefaling 5: Lægemiddelstyrelsen styrkes, så den kommer i den absolutte europæiske top.

Anbefaling 6: Der skal være flere notified bodies (organer som certificerer medicinsk udstyr) i Danmark med relevant kompetence af høj kvalitet for at imødekomme efterspørgslen.

Anbefaling 7: Danmark skal være forgangsland inden for personlig sundhedsteknologi (PST).

Anbefaling 8: Det danske uddannelsessystem skal organiseres, så det i højere grad er i stand til at levere medarbejdere i verdensklasse med de rette kompetencer til hele værdikæden i den danske life science industri.

Anbefaling 9: Dansk life science er global – og vilkårene for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og kvalificeret arbejdskraft skal være i den europæiske top.

Anbefaling 10: Der skal sættes øget fokus på entreprenørskab og innovation i life science forsknings- og uddannelsesmiljøerne, og vilkårene herfor skal forbedres.

Anbefaling 11: Der skal banes vej for flere life science virksomheder gennem bedre adgang til tidlig finansiering.

Anbefaling 12: Danske life science virksomheders muligheder for at tiltrække kapital skal styrkes.

Anbefaling 13: Skatteincitamenterne for forskningstunge virksomheder og for investorer skal forbedres.

Anbefaling 14: Life science virksomheder skal have gode rammer for produktion i Danmark med forskning og udvikling som fundament.

Anbefaling 15: Der skal fortsat arbejdes for at understøtte et smidigt, stabilt, rationelt og innovationsfremmende hjemmemarked, der kan fungere som et internationalt udstillingsvindue.

Anbefaling 16: Der skal udarbejdes en national eksportstrategi for life science, og denne skal understøttes med ny finansiering øremærket til eksportfremmeaktiviteter med den målsætning, at eksporten af danske life science løsninger fordobles frem mod 2025. Herudover skal der udarbejdes en handlingsplan, som skal danne grundlag for en øget indsats for målrettet tiltrækning af udenlandske investeringer til den danske life science klynge.

Anbefaling 17: Der skal på baggrund af vækstteamets anbefalinger udarbejdes en vækstplan for life science samt etableres et permanent life science kontor med reference til erhvervsministeren.

Anbefalingerne kan downloades her, hvor du også kan læse om baggrunden for hver af de 17 punkter.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

...så får du de seneste nyheder og største historier om tech og startups lige i indbakken!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

FLERE FRA COMMUNITY