This post is also available in: English

NETVÆRKSPROGRAM:

Fremtidens Ældreliv

Hvordan skaber vi det gode seniorliv?

Et ældreliv under forandring

Ældresektoren er under forandring. Nye generation træder ind i pensionsalderen, og med dem helt nye forventninger til, hvad det gode ældreliv skal være. Nye forventninger til den service man modtager fra private og offentlige institutioner. Forventninger om medindflydelse og selvstyring. Men også stigende forventninger, til, hvad den ældre selv skal kunne, både digitalt og organisatorisk.

I dette netværk samler vi aktører fra alle dele af ældreområdet til en snak om, hvordan vi bedst skaber en ældresektor, der kan tilpasse sig ældres behov, skabe bedre livskvalitet, og udnytter de tekniske og digitale muligheder, så de rent faktisk giver værdi.

​Få inspiration fra smarte praktikere og nytænkende innovatører inden for ældreområdet, og deltag i debatten om, hvordan vi skaber det bedste ældreliv for vores seniorer.

Program 2023-24

14. MARTS 2023, BILLUND

Teknologisk rehabilitering – Digital rehabilitering af kroppen

​På dette møde skal vi høre om hvordan man kan anvende digitale værktøjer aktivt i rehabiliteringsforløb i ældreplejen og anden form for pleje. Vi skal også af stolene og afprøve værktøjerne på egen krop.

Dette får vi lov til, når vi skal besøge Kim hos EYEBAB og hans Softboards.

EYEBAB softboards er en berøringsfølsom interaktiv tavle, med en blød overflade, som gør det muligt for brugeren, at benytte boardet uden at få ømme hænder eller fingre af træningen. Det er designet så det fylder hovedparten af synsfeltet, hvilket aktiverer periferesynet, som man ellers ikke får aktiveret ved almindelig skærmtræning.

Disse boards er testet på Neurorehabiliteringen Grindsted, og bliver brugt på flere hospitaler i dag. De er dertil igang med at blive distribueret til plejehjem også.

​Hans Christian fra Grindsted Neurorehabiliteringsafdeling, vil til dette møde dele sine erfaringer med brugen af boards’ne fra hans dagligdag, og fortælle om hvilke andre teknologier som er med til at gøre dagligdagen nemmere for ham og hans patienter.

Hans-Christian
Hans Christian S. Pedersen, Ergoterapeut, Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted

Kim Pagel, Kreativ Chef/Partner, EYEBAB

31. OKTOBER 2023, AARHUS

Nye dage – Fremtidens Ældreliv

Med en ældresektor under forandring og en nye ældrelov på trapperne har Mandag morgen sammen med Danish Life Science Cluster og Dansk Design Center dykket ned i perspektiver for fremtidens ældreliv – og hvordan vi kan gentænke og organiserer vores offentlige og private institutioner. 

Projektet hedder Nye Dage og det er netop indsigterne fra dét, vi skal kigge på sammen med Christian Ingemann fra Mandag morgen. 

Hvilke konkrete udfordringer, står vi foran i de kommende år? Hvordan tilpasser vi vores organisation til fremtidens behov? Og hvordan gentænker vi fundamentet i en hverdag presset af økonomi, mangel arbejdskraft og stigende forventninger?

Christian Ingemann
Daglig leder & udviklingschef Mandag Morgen

28. NOVEMBER 2023, KØBENHAVN

National strategi mod ensomhed

I juni måned kom Danmarks nye nationale strategi mod ensomhed. Med Ældre Sagen og Røde Kors i spidsen vil et større partnerskab halvere ensomhed blandt ældre i 2040. 

Hvad indebære strategien? Hvordan kan partnerskabet understøtte vores daglige- og organisatoriske arbejde i kommuner og foreninger? Og vigtigst, hvordan håndterer vi de stigende udfordringer med ensomhed hos vores ældre medborgere?

Vi dykker ned i ensomhedsproblematikken og de mange interessante aspekter af Danmarks nye strategi, når vi besøger Ældre Sagen. 

Ida Bay
Konsulent – Nationalt Partnerskab mod Ensomhed, Ældre Sagen

16. JANUAR 2024, KØBENHAVN​

Fastholdelse & arbejdsliv i ældresektoren

Hvordan sikrer vi, at medarbejdere bliver i ældresektoren? Hvad er det for en verden sundshedspersonalet oplever derude? Og er det penge eller struktur, der i stigende omfang får personalet til at søge nedsat tid eller helt andre græsgange?

Vi dykker ned i, hvad forskningen siger om arbejdslivet i ældresektoren i dag og hvor vi organisatorisk kan sætte ind for at styrke fastholdelse og kvalitet af arbejdslivet. 

Mød Nana Vaaben, som er en af Danmarks førende forskere i arbejdsliv i ældre- og sundhedssektoren. Hør blandt andet om hvordan moralsk stress øger antallet af jobskift, hvordan ældresektoren kan tage inspiration fra politiet – og hvorfor selvstyrende teams ikke nødvendigvis er løsningen på trivselsudfordringen. 

Nana Vaaben
Docent, Københavns Professionshøjskole

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator, der vil guide og styre dialogen samt stille relevante spørgsmål til vores skarpe oplægsholdere.

​Claus Kjeldsen er fremtidsforsker, tidligere direktør i Institut for Fremtidsforskning og stifter af Heimdall Institute, hvor han i dag arbejder med, hvordan samfund og organisationer bedst muligt tilpasser sig de strukturelle ændringer, som fremtiden bringer.

Claus har bred erfaring fra projekter på både lokalt og internationalt niveau og var blandt andet formand for tænketanken “den nye 3. alder”. Her udviklede han en række anbefalinger for, hvordan vi skaber de bedste rammer for seniorborgere i samarbejde med relevante aktører på ældreområdet

Deltagelse & Medlemskab

Medlemskab af et Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Artikler om Digital Health på TechSavvy.media