Life Science er allerede en kæmpe i dansk eksport, men med en ny vækstplan vil regeringen gøre Danmark til en førende nation på området. Ikke mindst ved at satse på innovation fra Life Science-startups.

Sundhedsindustrien er med sin årlige eksport for 107 mia. kroner allerede en vigtig brik i den danske økonomi. Men trods den flotte eksport er der stadig et stort uforløst potentiale, og med regeringens nye vækstudspil for life science skal eksporten vokse til 200 mia. kroner i 2025.

”Det går godt for dansk life science, men den internationale konkurrence er benhård. Det bliver sværere for især nye life science virksomheder at komme ind på markedet. Med vækstplanen reducerer vi derfor nogle af de væsentlige barrierer for virksomhederne og styrker iværksætter- og aktiekulturen. Flere startups og digital omstilling skal styrke vækstlaget inden for life science, så Danmark og danske virksomheder også i fremtiden kan være digitale og teknologiske frontløbere,” siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Vækstplanen skal med sine 36 konkrete initiativer styrke vækst og udvikling i dansk life science, så Danmark får en førende position som life science-nation i Europa.

En lang række af initiativerne fokuserer især på mere større og bedre filkår for forskning, godkendelse og eksport, men der er også fokus på at gøre det nemmere at være life science-startup.

Brian Mikkelsen om life science.mp4

Danmark skal helt frem i verdenseliten!Ny vækstplan for den såkaldte life science-sektor skal hjælpe med at fastholde og ikke mindst udbygge danske virksomheders position som førende på det globale marked for lægemidler og medicinskudstyr.https://www.regeringen.dk/nyheder/vaekstplan-for-life-science/

Geplaatst door Regeringen op Vrijdag 2 maart 2018

Flere penge til Life Science

Selvom industrien er drevet af tunge giganter, tager vækstudspillet højde for, at innovationen også skal komme nede fra startup-laget.

“Udviklingen af nye life science produkter er risikofyldt og tidskrævende, hvorfor iværksættere inden for life science har et særligt behov for risikovillig og tålmodig kapital,” står der i udspillet.

Derfor går tre af initiativerne også ud på at øge investeringerne i life science (evt. via en ny fond), give bedre vilkår for medarbejderaktier og at give investorfradrag – uden at planerne dog er videre konkretiseret.

Og netop adgangen til risikovillig kapital der tør tænke langsigtet, fremhæver Dansk Industri som noget af det vigtigste, hvis flere danske life science-startup skal blive til internationale giganter.

“Sundhedsindustrien er i vidt omfang drevet frem af en række store globale spillere. Skal Danmark have flere af dem i fremtiden, er det afgørende, at de mange innovative iværksættere på sundhedsområdet får bedre adgang til risikovillig kapital, så de kan forløse deres potentiale – ikke mindst på eksportmarkederne. Det ser vi frem til at finde løsninger på i samarbejde med regeringen”, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri.

Mere forksning og eksport

Ud over fokuset på finansieringen, vil planen også tjekke, om de rette iværksætterkompetencer er til stede ude på universiteterne, så ny viden og forskning kommer ud at arbejde i den private sektor.

Og endelig fokuserer udspillet på at nedbryde unødvendige barrierer for, at danske virksomheder og iværksættere kan udnytte de muligheder, som ny teknologi giver – barrierer som traditionelt kan være meget tunge indenfor life science-området.

”Fortsat vækst inden for dansk life science kræver, at vores virksomheder vinder markedsandele globalt. Derfor er jeg glad for, at vi med vækstplanen styrker indsatsen for at sikre virksomhederne nem adgang til lokale myndigheder, især på de markeder med størst vækstpotentiale,” siger Udenrigsminister Anders Samuelsen.

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen vil blive forankret i Erhvervsministeriets nye life science enhed, der står for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science-industrien.

Vækstplanen indeholder følgende initiativer for startups og digitalisering:

22. Undersøge mulighederne for at øge investeringerne i life science evt. via ny fond

23. Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

24. Indførsel af investorfradrag

25. Agil erhvervsrettet regulering

26. Digitalt hub for et styrket vækstmiljø

27. Styrket aktiekultur i Danmark

28. Styrket teknologioverførsel fra universiteterne

29. Enkel og effektiv klynge- og innovationsindsats inden for life science

30. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning på de videregående life science-uddannelser