You've found us in English! The English version of TechSavvy.media is currently only available in a beta version. This means, among other things, that the majority of articles are machine translated. We hope you'll still want to stick around a little longer

This post is also available in: English

NETVÆRKSPROGRAM:

Fremtidens Skole

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

 Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Fremtidens Skole henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med netværksprogrammet Fremtidens Skole er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge teknologi skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

Program 2023 - 24

29. AUGUST 2023, AARHUS

Taskforce – initiativer for en bedre folkeskole

Hvordan udvikler vi en attraktiv og inkluderende lokal skole, der samler børn og unge med forskellige forudsætninger og baggrunde? Hvordan gør vi diversitet til en styrke for fællesskab og læring? Og hvordan sikrer vi større trivsel og motivation i vores klasseværelse?.

På dette møde dykker vi ned i de dugfriske anbefalinger fra Odense Kommunes Taskforce på skoleområdet, der sætter et skarpt øje på, hvordan vi skaber en trivselsskabende-, motiverende- og divers folkeskole.

Birgit Lise Andersen er medlem af taskforcen og har bl.a. en baggrund som tidligere skolechef, skoleleder og medlem af Ledelseskommissionen.

 Birgit Lise Andersen
Næstformand, HF & VUC København Syd og medlem af Taskforce

08. NOVEMBER 2023, KØBENHAVN

Dannelse & kunstig intelligens

 Spørgsmålet om hvordan vi håndterer ny teknologi er en af de vigtigste dagsordner i vores skole- og uddannelsessystem netop nu.

Kunstig intelligens, som ChatGPT har taget os med bukserne nede og udfordre fundamentalt vores klassiske forståelse af læring – og ikke mindst den måde vi underviser og tester på.
Samtidig er en af uddannelsesinstitutionernes kerneopgaver jo også, at danne og gøre vores elever klar til det samfund og den verden de kommer ud i – og her kommer AI utvivlsomt til at spille en stadig større rolle.

Så hvad betyder fremkomsten af nye teknologier som AI for skolens dannelsesopgave? Hvordan skaber vi digital dannelse hos både lærer og elever. Og skal vi omfavne de nye disruptive teknologier i skolen eller skal vi bekæmpe dem?

De spørgsmål skal vi diskutere, når vi dykker ned i et af de helt store dilemmaer i vores skole.

 Peter Ulholm
Direktør, Learnlab

31. JANUAR 2024, AARHUS

Teknologiforståelse og fremtidens internet

 I disse dage går diskussionen højt om vi skal omfavne eller begrænse brugen af skærme og internet i undervisningen.

Dette bliver dog ofte en forsimplet debat, fordi vores forståelse af det digitale ofte er forældet, snævertsynet og mangler indsigt på den mangefacetterede udvikling, som internettet går i gennem netop nu.
Det mener i hvert fald dagens oplægholder Jesper Balslev, som vil tage os med i fremtidens internet og de nye former som allerede er under udvikling i både ind- og udland.

Vi skal kigge på, hvordan internettet udvikler sig, hvilke logikker og perspektiver, der er på spil i de nye tendenser – og hvordan alt dette påvirker måden vi skaber bedre policies i skolen, som er fremadsynede skabende.

 Jesper Balslev
PhD, Forskningskonsulent, KEA & bestyrelsesmedlem

6. MARTS 2024, AARHUS

Unges dannelse i en digital tidsalder

Emnet for dette netværksmøde er unges digitale dannelse, og skolen opgave i forhold til at hjælpe unge med at udvikle de nødvendige færdigheder til at begå sig i en digital tid.

Dagens oplægsholder er cand.psych. og lektor på AU, Jesper Aagaard, som forsker kritisk i relationen mellem mennesker og teknologi. Jesper vil til netværksarrangementet stille skarpt på, hvad unge mennesker grundlæggende har brug for at forstå, vide og kunne, hvis de skal blive digitalt dannede. Et oplæg der berører unges møde med kunstig intelligens, overvågningskapitalisme og beslutningskompetencer i forhold til digitaliserede hverdagspraksisser.   

 

Jesper Aagaard
Lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

Moderator

Alle netværksmøder faciliteres af en fast moderator og med besøg af toneangivende aktører på området, som deler egne erfaringer, deler ny viden og lægger op til reflekterende diskussioner.

Moderator er David Erichsen, der arbejder med strategi, udvikling og rådgivning blandt andet indenfor uddannelsessektoren og er partner i kildeportalen MediaRadar, som tilbyder journalistisk kildemateriale til elever i udskolingen.

David har en fortid som kommunikationschef i professionshøjskolernes brancheorganisation, mødeleder på et af Altingets uddannelsespolitiske netværk og en del af et nyoprettet advisoryboard for Uddannelsesdebatten.

Deltagelse & Medlemskab

Medlemskab af et Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Ny sæson: Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

 Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

 I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger.

FAKTORx

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer.

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne. Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde.

Artikler om Digital Læring og EdTech på TechSavvy.media

Er du investor - eller bare ekstra nysgerrig?

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Investornyt", hvor du får portrættet af Ugens Startup med ekstra baggrundsviden og en oversigt over de seneste investeringshistorier i økosystemet lige i indbakken.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.